Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf | Onze speerpunten
2
page-template-default,page,page-id-2,page-child,parent-pageid-2737,siteorigin-panels,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Onze speerpunten

Algemene speerpunten GBBL

1. Aanwezigheid van voorzieningen in alle Landgraafse kernen
2. Behouden en stimuleren van werkgelegenheid
3. Geen herindeling, wel samenwerking
4. Sociaal en betrokken bij het verenigingsleven
5. Inbreng vanuit burgerparticipatie staat voorop bij gemeentelijke plannen
6. Inzet voor mensen in een zwakkere sociaal-economische positie
7. Landgraaf verder ontwikkelen als DE plek voor toerisme
8. Gezond financieel beleid, zonder de rekening hiervoor bij de burger te leggen
9. Zorg en ondersteuning voor mensen/gezinnen die hierop aangewezen zijn
10. Voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud
11. Veilige wijken en buurten
12. Voldoende betaalbare en duurzame woningen
13. Zonnepanelen op Landgraafse daken en andere duurzame investeringen stimuleren
14. Realisatie Kennis, informatie- adviescentrum (KIA)

 

 

 

Als u meer wilt weten over onze inhoudelijke standpunten, raadpleeg dan ook ons volledige programma voor de periode 2014-2018.

 

Verkiezingsprogramma GBBL 2014-2018

Specifieke punten Ubach over Worms

1. Realisatie Centrumplan Waubach
2. Realisatie Randweg Abdissenbosch
3. Aanleg rotondes Steenen Kruis en Vogelzankweg-Reeweg
4. Herbouw school Rimburg en renovatie Watertoren
5. Organisatie van Spectaculum Romanum
6. Behoud gebouw Bei de Ling als buurtontmoetingsplek voor Lauradorp
7. Doorontwikkelen park Ter Waerden als ontmoetingsplek voor Ubach over Worms
8. Flats Pastoor Scheepersstraat en Churchillstraat geschikt maken voor senioren

Specifieke punten Nieuwenhagen

1. Herinrichten Heiveld met park en (senioren)woningen
2. Herinrichten speelweide Kleikoeleweg en aanleg parkeervoorziening bij SV Sylvia
3. Aanleg rotonde Beethovensingel-Hereweg
4. Sportpark Heigank doorontwikkelen tot multifunctionele accommodatie
5. Bouw (senioren)appartementen Kamperstraat, voormalig terrein Gulpers
6. Heropening van De Brandpoort
7. Herinrichitng van o.a. het Sunplein, hoek Oude Landgraaf-Kleikoeleweg, Hoogstraat-Nieuwenhagerheidstraat nabij zwembad, terrein BSO De Wissel-Hereweg en Heigank
8. Kwaliteitsimpuls voor gebied achterzijde Raadhuis met aansluiting op stadspark Lichtenberg

Specifieke punten Schaesberg

1. Herbouw Slot Schaesberg
2. Bouw nieuwe basisschool Schaesberg en renovatie basisschool Carousel
3. Aanleg stadspark Lichtenberg en realisatie buurtpark en buurthuiskamer Achter de Haesen
4. Herbestemmen kasteel en hoeve Strijthagen
5. Opwaarderen huisvesting Schaesbergse verenigingen
6. Doorontwikkelen sportpark Strijthagen / Sport & Leisure: uitbreiden met kinderopvang
7. Steun renovatie P&P kerk binnen de gemeentelijke mogelijkheden
8. Verkeersveiliger maken van de spoorbrug