GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Referendum en hoorzitting

Twee berichten over de herindelingsperikelen. De gemeenteraad heeft met 13-8 een motie aangenomen met een voorstel tot het maken van een referendumverordening. Als die door de raad wordt goedgekeurd, dan is er een belangrijke stap gezet naar het houden van een referendum of volksraadpleging. De provincie die de regie tot zich heeft genomen maakt de data van de hoorzitting bekend. Op 6 juni in het Schaesbergse Streeperkruis en op 8 juni in het Parkstad Limburg Theater. Klik op de artikelen voor een vergrote versie.