GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Burgercomité vraagt om steun

Bericht van Burgercomité, waarvoor ook GBBL aandacht vraagt. We werken namelijk naar hetzelfde doel: een zelfstandig Landgraaf

 

Een aantal zaken is zeer belangrijk voor ons, tegenstanders van de fusie met Heerlen. Allereerst: Burgercomité heeft een referendum aangevraagd bij de provincie Limburg. Ter ondersteuning hebben we 1000 handtekeningen nodig van burgers, die dit initiatief ondersteunen. Graag uw medewerking. Binnenkort meer hierover.

U kunt drie dingen voor ons doen die een steun voor ons betekenen:

  1. uw aanwezigheid op 6 juni in het Streeperkruis is belangrijk! Aanmelden kan tot 31 mei en alleen via de provincie website  https://fd9.formdesk.com/provincielimburg/aanmelding_hoorzitting
  2. u kunt tot 31 mei uw zienswijze over de herindeling indienen middels een formulier op de website van de provincie: https://fd9.formdesk.com/provincielimburg/zienswijzenlandgraafheerlen
  3. u kunt op 6 juli meegaan naar Maastricht als Provinciale Staten het herindelingsvoorstel bespreekt. Aanmelden bij info@burgercomitezelfstandiglandgraaf.nl

En uiteraard staat ons rekeningnummer altijd open voor een financiële bijdrage in onze kosten. Denk aan advertenties, busvervoer, etc.

NL13 RBRB 4955 4944 19 t.n.v. Burgercomité Zelfstandig Landgraaf