GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Coalitie zal tot het uiterste gaan voor zelfstandigheid

In de gemeenteraadsvergadering bleek dat de coalitie (CDA, GBBL en PRO) tot het uiterste zal gaan om de fusie met Heerlen tegen te houden. Oppositie (PvdA, Groen Links, SP en VVD) blijven Gedeputeerde Staten steunen en willen zo snel mogelijk (1-1-2019) fuseren.