GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Hoorzitting goed geleid met respect voor elkaar

De hoorzitting van Provinciale Staten werd deskundig geleid door commissievoorzitter Carla Brugman. Dat leidde er ook toe, dat de meeste sprekers respect toonden voor sprekers met een tegengestelde mening. Op een uitzondering na, PvdA sympathisant van de fusie, die ongegeneerd uithaalde naar een oud-politicus, die niet eens in de zaal aanwezig was.  Maar dat was echt een respectloze uitzondering. Buiten waren iets meer tegenstanders dan voorstanders; binnen ongeveer fifty-fifty, maar het aantal insprekers viel in het voordeel van de voorstanders

De zitting was respectvol, hetgeen overigens nog iets anders is dan gemoedelijk.