GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Oppositie uit zeer scherpe kritiek op B&W

De oppositiepartijen PvdA, SP en de eenmansfracties van VVD, Groen Links en Haarbosch hebben maandagavond 19 juni zeer zware kritiek geuit op burgemeester Vlecken en de wethouders. Men zou het liefst een motie van wantrouwen indienen, maar doet dat toch maar niet, wetende dat deze door de coalitiepartijen verworpen gaat worden. Sinds het aftreden van het vorige college is de oppositie keihard naar personen, die zij het aftreden verwijten. De bespreking van de zienswijze van de gemeente over de herindeling lokte extra kritiek uit, met name omdat genoemde partijen grote voorstanders zijn van een fusie met Heerlen.