GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Provinciaal referendum aangevraagd

Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf heeft een referendumaanvraag gedaan bij de griffie van de provincie. Aangezien aan alle voorwaarden voldaan is, zal het op de agenda worden geplaatst. Mochten de Provinciale Staten ermee instemmen (en waarom zouden ze niet?), dan krijgt het Burgercomité de kans om voldoende steun te verzamelen om ook aan de tweede ronde te voldoen. Tot die tijd kan het herindelingsvoorstel niet vastgesteld worden.