GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Provincie stemt in met voorstel na amendement

CDA kon niet instemmen met het voorliggende herindelingsvoorstel, dus moest er een oplossing gevonden worden. Als konijn uit de hoge hoed werd Brunssum opeens naar voren geschoven als derde fusiepartner. CDA wist PvdA, VVD en D’66 ook mee te krijgen en zo was er al een minieme meerderheid van 24 tegen 23 voor de fusie. SP stemde tegen het amendement, maar bij de stemming over het geamendeerde voorstel uiteindelijk wel voor. Ook oppositie partij Groen Links koos op het laatste moment deze zijde en zo kwam er nog een ruime meerderheid van 34 tegen 13 tot stand.