GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Wil van Oosterom vertrekt bij GBBL

Landgraaf, 10 juli 2017

Wil van Oosteroom verlaat fractie GBBL

Op vrijdagavond 7 juli heeft Wil van Oosteroom GBBL-fractievoorzitter Andy Dritty telefonisch medegedeeld dat hij de GBBL per onmiddellijke ingang verlaat. Wil van Oosteroom staat niet langer achter de doelstelling om de zelfstandigheid van Landgraaf na te streven. De fractie van GBBL reageert verrast. In de voorbije weken hebben we aangegeven dat we als GBBL de besluitvorming van Provinciale Staten (7 juli jl.) afwachten en vervolgens de verdere koers binnen de fractievergadering van 10 juli met elkaar te bepalen, aldus fractievoorzitter Dritty. GBBL betreurt de handelwijze van Wil van Oosteroom, die helaas niet bereid was een gesprek met de fractie over het ‘herindelingsdossier’ af te wachten. De fractie GBBL merkt op dat Van Oosteroom het verkiezingsprogramma uit 2014 en het coalitieakkoord van begin 2017 mede heeft ondersteund. Beide documenten zijn glashelder over het streven naar zelfstandigheid. Daarnaast had Van Oosteroom reeds eerder gecommuniceerd in de richting van GBBL, gezien zijn leeftijd, bezig te zijn aan de laatste periode als raadslid. Van Oosterooms keuze om de partij te verlaten is dan ook zeer opmerkelijk. Van Oosteroom heeft GBBL verder schriftelijk laten weten dat hij met voldoening en dankbaarheid terugkijkt op zijn vruchtbare jaren lidmaatschap van GBBL. Van Oosteroom zal onder de naam ‘Ouderen Partij Landgraaf’ doorgaan.