GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Financiële positie van Heerlen. 

Hieronder een stuk van het betoog van de fractie Hart Leers tijdens de Algemene Beschouwingen

in de Heerlense gemeenteraad. Betekenisvolle teksten, die waarschuwen voor de Heerlense financiële positie. 

 

Nadat de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan bezuinigingen ingezet werden, volgen tot 2021
nog zo’n 26,8 miljoen aan gemeentelijke bezuinigingen. Enorme bedragen voor een gemeente
die geen spek meer op de ribben heeft.
Zorgwekkend ? Ja! Te meer omdat de balans de komende jaren -0 -of ‘kleine plusjes’ weergeeft.
Wat als het Maankwartier nog meer Heerlens gemeentegeld verorbert? Volgens recente uitingen
van de vakwethouder alles behalve een irreëel scenario.
Wat als de verlieslatende Mijnwater BV, die vorig jaar met een min van nagenoeg 300.000 euro
afsloot, extra investeringen vergt?
Deze BV kreeg een fikse miljoenen lening van de stad, is -nog steeds- volledig in handen van de
gemeente Heerlen en lijkt -met oorverdovende stilte- weinig financieel succes te boeken
waardoor de vrees voor enorme verliezen, onder andere afboekingen van waarde, zeer zeker
reëel is.
Heerlen wil maar wat graag fuseren. Een politieke meerderheid te Landgraaf kijkt daar echter
anders naar.
Zeer binnenkort weten we of de verkiezingen per maart of november 2018 zullen plaatsvinden.
Wie daarna een ‘groot Heerlen’ zal besturen lijkt in de sterren geschreven.
Het bestuur dat dan start treft een nagenoeg lege Heerlense gemeentekas aan en daarbij diverse
grote projecten die niet alleen enorm veel publiek geld opslurpen maar daarnaast ook andere
hoofdbrekens met zich meebrengen.
Ga er maar aan staan nieuw bestuur van Limburgs aanstaande grootste (fusie)stad.
Eenieder weet dat leegstand -met name het tegengaan en aanpakken er van- een van onze
stokpaardjes is. Heerlen centrum, het hart van Parkstad Limburg, kent een leegstand van
nagenoeg 30 procent. Sla er gerust de door provincie en gemeente getekende overeenkomst
‘Bidbook Binnenstad’ op na.
In het nabije Sittard-Geleen openen -voor het eind van dit jaar- ruim 20 nieuwe
winkels/horecagelegenheden: wat zijn de ontwikkelingen voor het einde van dit jaar in onze
stad? Loopt Heerlen in de pas of sloffen we er achter aan? Indien het laatste het geval is: wat zijn
daarvan -volgens u- de redenen?
Met een overschot van zo’n 120.000 vierkante meter kantoorruime ligt ook daar een gigantisch
probleem. Gelooft u deze grote omvang niet? Sla er de gemeentelijke Kantorennota op na: te veel
meters, te weinig vraag.