GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Compliment voor wethouder Wilbach

Landgraafse begroting 2018:
Verantwoord investeren in de Landgraafse samenleving

De coalitiepartijen GBBL, CDA en PRO Landgraaf zijn trots op de begroting die op 9 november door de Landgraafse raad is vastgesteld. Met een ruime meerderheid van 16 voor en 9 stemmen tegen werd de begroting aangenomen.

Landgraaf staat er financieel goed voor en investeert daarnaast stevig. Enkele hoogtepunten uit de Landgraafse begroting:

– Een nieuw zwembad op de locatie In de Bende gaat er nu eindelijk echt komen.
– Voor innovatie in de jeugdzorg wordt drie jaar lang € 600.000 extra ter beschikking gesteld
– De lokale belastingen worden, met uitzondering van de gebruikelijke inflatiecorrectie, niet verhoogd
– Er komt extra geld ter beschikking voor het onderhoud van wegen
– Landgraaf heeft voldoende middelen in de spaarpot om risico’s en tekorten af te dekken
– Er worden extra middelen ingezet voor armoedebestrijding
– Daarnaast wordt er jaarlijks € 1.750.000 gereserveerd in de algemene reserve
– De samenwerking met de gemeenten in de regio wordt geïntensiveerd op diverse onderdelen

Reden genoeg om vertrouwen te hebben in de toekomst van Landgraaf. U toch ook?

Stem op 22 november 2017 tegen een fusie Heerlen-Landgraaf!