GBBL INTERN

 

 

 

 

 

vragen over Avantislijn

 Klik op de kaart voor een vergroting

GBBL raadslid Alex Schiffelers heeft vragen gesteld in een art. 41 brief over de Avantislijn. Deze geplande verbinding tussen Heerlen en Aken West via Landgraaf en Kerkrade-West is voor Landgraaf een uitstekende mogelijkheid voor een rechtstreekse verbinding met Aken. De provincie Limburg wil de aanleg van deze lijn echter uitstellen. Hieronder de vragen van Alex Schiffelers:

 

Landgraaf, 7 november 2017

 

Onderwerp:

Vragen ex artikel 41 reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf;

 

Geachte voorzitter,

 

De aanleiding voor deze artikel 41 brief is een brief in de Parkstad editie van Dagblad De Limburger dd. 6 oktober 2017.

Het door voormalig CDA gedeputeerde Patrick van de Broek ingezette en gepromote `twee sporen `beleid, lijkt onder aansturing van de nieuwe gedeputeerde te ontsporen.

Volgens de huidige planning gaat nu alle aandacht enkel naar de Spoorverdubbeling en elektrificatie van de lijn Heerlen Aken.

Der beoogde Avantislijn die ondermeer de rechtstreekse verbinding van station Landgraaf met Aken mogelijk moet maken, wordt afhankelijk gemaakt van de beschikbaarheid van Europese subsidie.

 

1 Deelt u met ons de opvatting, dat de spoorverdubbeling en de elektrificatie van de Spoorlijn Heerlen Aken een positieve ontwikkeling is, voor de gehele regio en ook voor Limburg?

 

2 Deelt u met ons de mening dat deze verbeterde verbinding geen direct voordeel voor Landgraaf oplevert, omdat de Intercity trein niet in Landgraaf stopt?

 

3 Deelt u met ons de mening, dat het omslachtig en niet voor de hand liggend is, om eerst naar Heerlen te moeten reizen, om daar de Intercitytrein naar Aken te pakken?

 

4 Deelt u met ons de mening, dat de Gemeente Landgraaf en Kerkrade enorme baat hebben bij een `tweesporen`beleid`in de vorm van de door voormalig gedeputeerde Patrick van de Broek toegezegde aanleg van de zgn. Avantislijn?

 

5 Deelt u met ons de mening dat de aanleg van de Avantislijn van direct belang is voor de gemeentes Landgraaf en Kerkrade?

 

 

6 Deelt U met ons de mening dat het 10 miljoen Euro gereserveerd voor de Avantislijn, in overeenstemming met afspraak slechts tijdelijk gebruikt zou worden voor de verbetering van de verbinding Heerlen Aken?

 

7 Bent U met ons van mening, dat het ook voor de inwoners van Landgraaf en Kerkrade van belang is, om met de aanleg en het gebruik van de beloofde Avantislijn, mee te profiteren van de ontwikkelingen rondom Bahnhof Aken West, waar beoogd 10.000 arbeidsplaatsen komen?

 

8 Bent U bereid, in het belang van Landgraaf en al zijn inwoners, om samen met de Gemeente Kerkrade met het doel de belangrijke Avantislijn alsnog z.s.m. te realiseren op te trekken richting provincie en rijk?

 

*Station Landgraaf en omgeving:

In het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Landgraaf staat bij het uitvoeringsprogramma hoofdstuk 10 op pagina 126 onder Openbaar vervoer te lezen: maatregel: verbinding treinstation bus; inhoud: In het kader van het Provinciaal project “Spoorverdubbeling”inzetten op een directe verbinding vanaf het perron naar de Streeperstraat.

 

9 Bent U bereid om in het belang van de Landgraafse treinreizigers, te onderhandelen met de verantwoordelijke partijen voor de spoorverdubbeling en elektrificatie, om gelijktijdig met deze fysiek ingrijpende operatie, een verbeterde directe logistieke route vanaf het perron van station Landgraaf naar de spoorbrug Hoofdstraat/ Streeperstraat te realiseren?

 

*Onrust onder Landgraafse burgers betreffende consequenties Goederenvervoer voortkomend uit de voorgenomen elektrificering en spoorverdubbeling.

 

10 Bent U bereid en in staat om ons op korte termijn terugkoppeling te geven, over de ontwikkelingen wat betreft het Goederenvervoer via het spoor in Landgraaf, nu en na de realisatie van de verdubbeling en elektrificatie.

 

11 Kunt U ons ten slotte aangeven, hoe de communicatie tussen gemeente, provincie, Spoorwegen en rijk en de bezorgde bewoners langs de Spoorlijn in Landgraaf verloopt en onderhouden wordt?

We zien de beantwoording van de vragen binnen de geldende termijn met belangstelling tegemoet.
Met collegiale groet,

Namens GBBL

Alex Schiffelers