GBBL INTERN

 

 

 

 

 

IBA moet gaan opschieten

De raad heeft op 30 november gesproken over een aantal projecten van IBA. In de vergadering van 15 december zullen de besluiten genomen worden.