GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Commentaar van B&W Landgraaf

De gemeente Landgraaf reageert opgelucht na de bekendmaking van het nieuws over het niet doorgaan van het fusievoorstel met Heerlen.

 

 

 

 

Gedenkwaardige dag

Een verlaat sinterklaascadeau. Zo ziet wethouder Freed Janssen van Landgraaf het besluit om de fusie met Heerlen af te blazen. Van een feeststemming is echter geen sprake, zeker niet in Heerlen. Alle partijen roepen op tot bezinning.

Geen gejuich of knallende champagnekurken gistermiddag in het gemeentehuis van Landgraaf. „Waardig vieren is mooier dan een lange neus trekken”, zegt wethouder Christian Wilbach van Landgraaf na het bekend worden van het nieuws dat de fusie met Heerlen voor­lopig van de baan is.

Zijn collega Freed Janssen, namens het college regisseur in de strijd tegen de herindeling, heeft nooit getwijfeld aan de goede afloop. „In dit proces zijn zoveel fouten gemaakt. Daar kon de wetgever niet aan voorbijgaan.”

De grootste coalitiepartij GBBL, die altijd voor zelfstandigheid van Landgraaf heeft gepleit, is blij dat de regie terug is bij de gemeente. Fractievoorzitter Andy Dritty: „Op dit besluit hadden we gehoopt. We moeten het stof laten neerdwarrelen en bekijken hoe we in de toekomst in regionaal verband het beste kunnen samenwerken.”

Gelukkig heeft de Raad van State, die toezicht houdt op de procedures, een duidelijk statement gemaakt. René Hensgens

Referendum

Op de vraag of GBBL blijft opteren voor zelfstandigheid, ook al zou overleg uitwijzen dat herindeling de beste oplossing voor Parkstad is, reageert Dritty behoedzaam. „De inwoners van Landgraaf hebben met het referendum laten zien dat er groot draagvlak is voor onze opstelling. Ze kunnen zich in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen weer uitspreken.”

De grootste oppositiepartij SP treurt. „Een fusie is een middel om de enorme achterstanden in onze regio in te halen. Nu dit niet doorgaat, moeten we andere middelen zoeken. Wie juicht, heeft weinig begrepen van de reusachtige opgave waar de regio voor staat,” aldus fractieleider Marc van Caldenberg.

Voorzitter René Hensgens van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf constateert dat Gedeputeerde Staten een tik op de vingers hebben gekregen. „Gelukkig heeft de Raad van State, die toezicht houdt op de procedures, een duidelijk statement gemaakt.”

Fractieleider Robin Reichrath van de PvdA baalt, maar zegt dat het besluit van de minister ook nieuwe kansen biedt. „Het kabinet en de Raad van State onderschrijven de noodzaak van een herindeling in Parkstad. Laat dit dan het moment zijn om daar, in het belang van onze inwoners, werk van te maken.”

Voorzitter Guido Rijninks van de stichting Vóór Fusie is in mineur. „Voor ons was herindeling een stap op weg naar een krachtig bestuur voor Parkstad. We zetten nu één stapje terug om straks twee ferme stappen vooruit te zetten.”

Voor burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf voelt het besluit niet als een overwinning. „Dit proces kent alleen verliezers. Ik zie het nu als mijn belangrijkste opdracht erop toe te zien dat de verstoorde en gepolariseerde verhoudingen in de gemeenschap van Landgraaf en de gemeenteraad normaliseren. Ik wil dat dit stopt.”

Bestuurskracht

Het gemeentebestuur van Heerlen is teleurgesteld dat de herindeling met Landgraaf is stopgezet. B en W zijn echter blij met de constatering van het kabinet en Raad van State dat er op afzienbare termijn tot versterking van de