GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Commentaar van Koopmans

 

Gedeputeerde Ger Koopmans geeft zijn mening over het niet doorgaan van de fusie Heerlen-Landgraaf

 

‘Patiënt had meer pillen nodig’

Het afblazen van de herindeling van Heerlen en Landgraaf maakt Ger Koopmans niet tot een verliezer. Vindt de gedeputeerde zelf. „Het had groter gemoeten, maar de diagnose is hetzelfde gebleven.”

DOOR HANS GOOSSEN

MAASTRICHT

Nee hoor. Hij zit niet in zak en as. Ger Koopmans heeft naar eigen zeggen ook niet zwaar de pee in over het afschieten van zijn fusiekindje Heerlen/Landgraaf. En over gezichtsverlies hoeven we al helemaal niet te beginnen. „Schei uit. Ik ben bestuurder. Als je vooroploopt, moet je tegen een stootje kunnen.”

We spreken hem vrijdagnamiddag. Koopmans heeft dus tijd gehad zich te herpakken na het ochtendlijke telefoontje van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de mededeling dat de herindeling niet doorging. Omdat de provincie volgens de Raad van State haar regierol wat al te voortvarend heeft opgepakt en het vereiste ‘open overleg’ die benaming eigenlijk niet verdiende. „Ik dacht: wat is dit nu? De manier waarop we hebben overlegd werd te dwingend bevonden. In de wet staan geen formele criteria waaraan het overleg moet voldoen. Er was teleurstelling ja, maar mijn gemoedstoestand veranderde na het lezen van het volledige advies van de Raad van State.”

Tikken

Ik heb gehandeld binnen mijn politieke mogelijkheden. Ger Koopmans, gedeputeerde van de provincie Limburg

De herindeling had niet beperkt mogen blijven tot Heerlen en Landgraaf, zo las Koopmans tussen de fikse tikken op de provinciale vingers door. „De kritiek is dat we te snel voor Heerlen/Landgraaf hebben gekozen. Het had groter gemoeten. De diagnose is hetzelfde: herindeling is nodig om de bestuurskracht in de regio te verbeteren. Daarover laat ook de Raad van State geen enkele twijfel. Ik had de patiënt alleen meer pillen moeten geven. Daar komt het op neer.”

Voor het verstrekken van meer pillen had hij echter geen mandaat, verklaart de gedeputeerde. „Ik kende de grenzen van mijn politieke wei, ken ook het gebied en de moeizame discussie over herindeling in de afgelopen vijftien jaar. De minister vindt dat we meer moeite hadden moeten doen om ook gemeenten als Brunssum en Kerkrade bij de fusie te betrekken. Maar ik heb te maken met Provinciale Staten die nadrukkelijk te kennen gaven geen grotere herindeling te willen. Dat was de wei waarin ik moest handelen. De minister wil die wei groter hebben.”

Regie

Koopmans is razend benieuwd naar het vervolg van de herindelingsdiscussie. Het provinciebestuur legde gisteren de bal nadrukkelijk voor de voeten van minister Kajsa Ollongren. Zij moet nu maar de regie nemen, de provincie heeft er volgens Gedeputeerde Staten alles aan gedaan. „We hebben gehandeld binnen onze politieke mogelijkheden.” Als de minister het anders ziet, dient ze zelf de kar trekken, aldus het college van Gedeputeerde Staten.

Aangeven

Het is geen reactie van een slechte verliezer, benadrukt Kopmans. „Minister Ollongren wil nieuwe contouren, dan moet ze die ook maar aangeven”, licht hij de reactie toe. Aan welke gemeenten Ollongren denkt als ze Parkstadfusie meer body wil geven, weet Koopmans niet. „Ik heb Ollongren hoog zitten, maar kan niet in haar hoofd kijken.”