GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Commentaar van redactie De Limburger

ANALYSE HERINDELING

Uitstel fusie, geen afstel

Even geen fusie Heerlen-Landgraaf. Er wordt weer gekeken naar een herindeling in heel Parkstad. De provincie mag opnieuw aan de slag, maar die doet een beroep de minister.

DOOR BENTI BANACH

HEERLEN-LANDGRAAF

Het kabinet trekt het wetsvoorstel Herindeling Heerlen-Landgraaf in. Dat besluit is gisteren als een grote verrassing in Parkstad ontvangen.

Gedeputeerde Ger Koopmans heeft geen open overleg gevoerd door te snel te berusten in een herindeling van louter deze twee gemeenten. Hij heeft te weinig gekeken naar alternatieve oplossingen in Parkstad. Dat stelt de Raad van State in een advies aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Als de voorstanders van een zelfstandig Landgraaf nu de vlag uithangen, dan is dat prematuur. Want de Raad van State constateert dat al vijftien jaar lang onderzoeken een gebrek aan bestuurskracht in Parkstad aantonen. Gemeenten zijn vaak elkaars concurrenten en Heerlen staat er als centrumgemeente te vaak alleen voor. Ollongren stuurt het dossier derhalve terug naar de provincie, met het verzoek om met alle betrokkenen in de regio samen een antwoord te vinden op de vraag hoe de bestuurlijke slagkracht in heel Parkstad structureel kan worden vergroot.

Dat betekent dat alle opties weer open zijn en dat ook Brunssum en Kerkrade weer bij het overleg worden betrokken. Die gemeenten hebben tot nu toe aangegeven hun eigen broek te kunnen en willen blijven ophouden. Brunssum ligt sinds de lokale bestuurscrisis echter onder een vergrootglas, ook in Den Haag.

De vraag is wie het nieuwe proces moet gaan leiden. Het kabinet vindt dat Koopmans terug naar de onderhandelingstafel moet met de Parkstadgemeenten. Koopmans is teleurgesteld door het besluit van Ollongren: „In de uiterst complexe bestuurlijke situatie in Parkstad heeft de provincie er alles aan gedaan. Van Provinciale Staten heb ik niet meer speelruimte gekregen. Ik ben benieuwd welke andere mogelijkheden de minister nog ziet.” Hij vindt dat het kabinet nu aan zet is.

Heerlen reageert teleurgesteld op het stopzetten van het fusieproces, maar is blij met de constatering dat de bestuurskracht moet worden versterkt. De gemeente hoopt dat nu alsnog een sterke centrumgemeente kan worden gevormd.

„Dit moment waardig vieren is mooier dan een lange neus trekken”, reageert wethouder Christian Wilbach van Landgraaf.