GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Heerlen past verklaring aan

Gemeente Heerlen heeft de eigen gemeenteraad foutief voorgelicht over de herindelingsprocedure. En dat wordt nu, een maand later, rechtgezet. Hoe het in de nacht van 16 op 17 januari 2017 tijdens het feestje voor de gehoopte fusie exact is gelopen, daar is geen verslag van. Maar er is zeker druk overlegd hoe nu verder.  Feit is dat in de ochtend van 17 januari in Maastricht het voorgenomen besluit is genomen een arhi procedure te starten, waarmee de provincie de regie over de herindeling overneemt van de gemeenten. Bijgevoegd een archieffoto van de drie hoofdrolspelers Koopmans, Krewinkel en Leunissen.

 

Heerlen zet onjuiste fusie-informatie recht

Het Heerlense college komt terug op een informatiebrief die vorige maand aan de raad is gestuurd over de herindelingsprocedure Landgraaf-Heerlen.

DOOR MARCEL DE VEEN

HEERLEN

In die raadsinformatiebrief staat ten onrechte dat de colleges van Landgraaf en Heerlen de provincie op 17 januari 2017 hebben gevraagd om de regie over te nemen bij de herindeling. Een dag eerder ging de gemeenteraad van Heerlen in grote meerderheid akkoord met een fusie met Landgraaf, terwijl de gemeenteraad van Landgraaf het voorstel juist wegstemde.

Volgens burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen is de formulering in de brief niet juist. Het waren niet de gemeentebesturen van Landgraaf en Heerlen, maar Gedeputeerde Staten die vorig jaar januari in het fusieproces het voortouw hebben genomen. „Beide colleges hebben toen ook hun waardering voor de betrokkenheid van GS verwoord in een persbericht.”

Fractieleider Andy Dritty van GBBL, de Landgraafse partij die de fusie met Heerlen steeds heeft afgewezen, toonde zich verbaasd toen hij de oorspronkelijke versie van Heerlense raadsinformatiebrief onder ogen kreeg. Dritty ging, zoals nu ook door Krewinkel beaamd wordt, er steeds van uit dat de gedeputeerden Ger Koopmans en Eric Geurts op 17 januari de regie actief overnamen en dat er geen bemoeienis was van beide gemeenten.

Ook gedeputeerde Koopmans en oud-wethouder Harry Leunessen, die namens Landgraaf het herindelingsproces begeleidde, bevestigen de gecorrigeerde mening van Krewinkel.

Koopmans: „GS hebben het voortouw genomen, niet Heerlen en Landgraaf. We hebben dat besluit ’s ochtends op 17 januari genomen en dat ’s middags aan beide gemeentebesturen gecommuniceerd.”

Krewinkel laat weten dat de raadsinformatiebrief van december inmiddels is rechtgezet.