GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Koopmans lijdt gezichtsverlies

COMMENTAAR VAN HOOFDREDACTIE DE LIMBURGER

Dubbelbesluit

Dat er een fusie tussen diverse gemeenten komt om de bestuurskracht in Parkstad te versterken, staat sinds gisteren onomstotelijk vast. Maar de vraag hoe die gemeentelijke herindeling er dan precies uit komt te zien, ligt sinds gisteren weer helemaal open. Dit dubbelbesluit is het gevolg van de verrassende beslissing van het kabinet om de voorgestelde fusie tussen Heerlen en Landgraaf af te blazen.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken volgt daarmee een snoeihard advies van de Raad van State op. Die is van oordeel dat de provincie Limburg niet de beoogde zorgvuldigheid in acht heeft genomen door onvoldoende open overleg te voeren met Landgraaf en omliggende gemeenten. Een doodzonde in de ogen van het adviesorgaan. Dat is een flinke tik op de vingers van gedeputeerde Ger Koopmans (CDA), die een zwaar stempel heeft gedrukt op het nu gewraakte wetsvoorstel. Dat verklaart vermoedelijk de gepikeerde reactie vanuit het gouvernement meteen na het bekend worden van de beslissing van Ollongren. Het college van gedeputeerde staten zegt er alles aan gedaan te hebben tot een voorstel te komen en vindt dat de minister nu zelf maar de regie moet nemen om uit de bestuurlijke impasse in Parkstad te komen.

Zeker is dat er op termijn een nieuw herindelingsvoorstel op tafel moet komen dat een einde maakt aan de bestuurlijke versnippering in de streek. Want ook de regering vindt de huidige situatie niet langer acceptabel. Dat nieuwe voorstel kan alsnog een fusie tussen Heerlen en Landgraaf zijn, maar ook meer gemeenten omvatten, zoals Brunssum, wat eerder al concreet gesuggereerd is.

Koopmans boet aan geloofwaardigheid in nu hem wordt verweten in dit dossier als een olifant door de porseleinkast te zijn gelopen.

Zeker is eveneens dat de beslissing van Ollongren gevolgen heeft voor de positie van gedeputeerde Ger Koopmans. Hij boet aan geloofwaardigheid in en lijdt gezichtsverlies nu de Raad van State hem met zoveel woorden voor de voeten gooit in dit dossier als een olifant door de porseleinkast te zijn gelopen. Dat komt hard aan bij de politicus, die als leider van de coalitie op het provinciehuis geen tegenspraak duldt. Het is niet voor niets dat hij nu opzichtig de kont tegen de krib gooit en Ollongren het vuile werk wil laten opknappen.

Het commentaar vertolkt de mening van de krant over actuele ontwikkelingen in Limburg en de wereld.