GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Gesprekken over herindeling

De toekomst van de regio blijft onderwerp van discussie. Nog voordat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn, is er alweer druk vanuit Heerlen en Maastricht om aan tafel te gaan om een herindeling te bespreken. Een heisessie van de burgemeesters in Parkstad, een nieuwjaarsspeech van Heerlens burgemeester Krewinkel en een aankondiging van overleg tussen gedeputeerde Koopmans en minister Olongren waren krantenberichtjes van afgelopen week.

 

 

 1. Burgemeesters houden heisessie over toekomst

  De burgemeesters van Parkstad komen binnen enkele weken bij elkaar om te praten over de toekomst van de regio.

  DOOR MARCEL DE VEEN

  Bij de bespreking komen onder meer de recente opmerkingen van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de orde over de bestuurskracht van Parkstad. Die stelde de bewindsvrouw ter discussie na het spaaklopen van de herindeling Landgraaf-Heerlen en het aftreden van burgemeester Luc Winants van Brunssum in verband met de integriteitskwestie rond wethouder Jo Palmen.

  De burgemeesters realiseren zich dat de bevolking van Parkstad behoefte heeft aan een visie op de actuele situatie, zegt burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf.

  „In het dagelijks bestuur (db) van het samenwerkingsverband Parkstad hebben we al eerder afgesproken dat er een regiodialoog, zeg maar een soort heisessie, komt om samen met mijn collega’s te praten over de toekomst”, aldus Vlecken. „Ik heb dat nu als db-lid opgepakt.” De brief van Ollongren maakt het item nog actueler.

  Vlecken benadrukt dat Parkstad, na de turbulente decembermaand, op dit moment vooral behoefte heeft aan rust. Van de andere kant komen de gemeenteraadsverkiezingen er op 21 maart aan en wordt er nadrukkelijk naar de politiek gekeken. „Ik krijg, net als mijn collega’s, regelmatig de vraag hoe ik tegen zaken aankijk. Dat signaal hebben we opgepikt. Daar gaan we met z’n allen in een ongedwongen setting over praten.”

  Hoewel de bijeenkomst een informeel karakter heeft, is de burgemeester wel van plan om vooraf bij de andere burgemeesters te peilen welke onderwerpen aangesneden kunnen worden.

  Waarnemend burgemeester Gerd Leers van Brunssum was ten tijde van de db-vergadering van het samenwerkingsverband nog niet in functie. Het initiatief is hem niet bekend. In afwachting van een uitnodiging reageert hij echter positief. „Als mijn collega’s zoiets willen, dan neem ik een welwillende houding aan.”

 2. NIEUWJAARSSPEECH

  Burgemeester Heerlen: herindeling aanpakken

  Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren moet nu doorpakken met een herindeling in Parkstad.

  DOOR MEREL VISSCHER

  HEERLEN

  Deze dringende oproep deed burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen gistermiddag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. „Ik roep minister Ollongren en het kabinet op om hun woorden ook om te zetten in daden. Niet alleen een gesprek aangaan en een nieuwe procedure starten, maar concreet richting geven.”

  Volgens Krewinkel zijn de standpunten over de fusie Landgraaf-Heerlen gaandeweg het traject lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. „Maar bij alle onenigheid is één ding waarover weinig tot geen meningsverschillen zijn: over de sociaal-economische achterstand in dit gebied, de noodzaak om die aan te pakken, en over de sterke centrumgemeente die nodig is om die aanpak te versnellen.”

  Krewinkel zei bovendien dat Heerlen klaarstaat om zijn bijdrage te leveren. „Dit alles zodat wij de al generaties lang durende achterstanden in deze regio op de rest van Nederland sneller in kunnen lopen.”

  Hij deed een oproep aan collega-bestuurders in Parkstad, „om samen een open en reëel overleg te voeren, om zo de regio verder te versterken. Mocht echter ook deze historische kans niet lukken, dan is het wat ons betreft ‘adel verplicht’. De sociale en economische achterstand moeten we inhalen. We kunnen het ons, voor onze inwoners, niet veroorloven om ook de komende vijftien, twintig jaar op hete kolen te blijven zitten.”

  Daarnaast bedankte de burgemeester nogmaals iedereen die met hem en zijn gezin heeft meegeleefd tijdens de ziekte van zijn zoontje Luca, bij wie vorig jaar leukemie werd vastgesteld. Hierdoor moest Krewinkel zijn taken tijdelijk neerleggen. Hij zei tevens dat de kanker nu onder controle is en dat er ondanks de blijvende dwarslaesie een positieve prognose is.

 3.  

  MINISTER

  Herindeling volgende maand weer opgepakt

  Op welke manier de gemeentelijke herindeling in Parkstad een vervolg krijgt, moet volgende maand duidelijk worden.

  DOOR JULE PEETERS

  Op 6 februari gaat gedeputeerde Ger Koopmans hierover in gesprek met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dat heeft hij gisteren laten weten.

  Begin december maakte Ollongren bekend dat de fusie van Landgraaf met Heerlen op 1 januari 2019 niet doorgaat. Dat besluit nam het kabinet na een negatief advies van de Raad van State waarin staat dat de provincie naar Landgraaf te dwingend is geweest en dat ook andere omliggende gemeenten betrokken hadden moeten worden. Sindsdien is het niet duidelijk hoe het nu verdergaat. Het kabinet wil dat de provincie de conclusies van de Raad van State overneemt en een grotere herindeling in Parkstad doorzet. Maar Koopmans en een meerderheid van Provinciale Staten zien niet in hoe dat zou moeten binnen de huidige mogelijkheden. De minister mag het zelf opknappen, vinden ze.

  Ook is niet bekend welke specifieke gemeenten volgens Ollongren nog meer zouden moeten worden meegenomen. Brunssum en misschien ook Kerkrade liggen voor de hand, maar daar heeft ze zich tot nu toe niet over uitgelaten. Bij het gesprek begin februari zijn geen bestuurders van Landgraaf, Heerlen of andere gemeenten aanwezig.