GBBL INTERN

 

 

 

 

 

College moet alert blijven

‘College moet alert blijven’

De politiek in Landgraaf is er niet gerust op. Nog steeds dreigt volgens een meerderheid van de gemeenteraad het gevaar dat Landgraaf betrokken wordt bij een herindeling.

In dat licht moet de motie gezien worden die GBBL en CDA tijdens de raadsvergadering indienden. In het voorstel krijgt het college de opdracht er bij het bestuurlijk handelen op te letten dat het verzet tegen een fusie prioriteit heeft. De regie moet in handen blijven van de gemeente. De motie werd aangenomen; de oppositie stemde tegen.

PvdA-raadslid Cynthia Veerman toont zich verbaasd over het voorstel van de coalitiepartijen. „Een motie met dezelfde strekking is ­vorig jaar al aangenomen en is dus overbodig.” Haar partijgenoot Robin Reichrath wijst op het financiële aspect. „De inzet van communicatieadviseurs, advocaten en ook de wethouder om de herindeling tegen te houden, kost veel geld.”

Fractievoorzitter Gaston Huth van het CDA denkt daar anders over. Hij vindt waakzaamheid geboden. „Het vertrouwen dat wij van de provincie en de minister verwachten, is in het afgelopen jaar zo vaak en zo fundamenteel geschaad, dat we op onze hoede dienen te zijn.”

GBBL-leider Andy Dritty sluit zich daarbij aan. „Het herindelingsvoorstel is weliswaar van tafel, maar de uitdaging om iets in de regio te gaan doen ligt er nog steeds.” Dritty ­verwijst naar burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen, die in zijn nieuwjaarstoespraak pleitte voor brede samenwerking. Ook gedeputeerde Ger Koopmans houdt vast aan een fusie. Komende week praat hij hierover met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.