GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Voor altijd duidelijk: drie lijsten is toegestaan

Op woensdag meldde de krant De Limburger nog dat het een klacht bij de Kiesraad was, maar deze blunder werd op donderdag netjes hersteld, inclusief de uitspraak van de Raad van State. Ook over dit artikel enkele opmerkingen. GBBL is geen politieke partij, maar een samenwerkingsverband van drie bestaande lokale partijen. Zowel de krant (zie de eerste regel van het artikel) als dhr. Vincken denken nog steeds dat het anders ligt, ondanks de aangetoonde feiten en de mening van de RvS en de Kiesraad daarover.

Voor altijd duidelijk: GBBL met drie lijsten mag

De politieke partij GBBL mag met drie lijsten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf. Dat heeft de bestuursrechter van de Raad van State gisteren bepaald.

Inwoner Eric Vincken van Landgraaf ging afgelopen vrijdag in beroep tegen het besluit van het centraal stembureau van Landgraaf om de kandidatenlijst van de partijen, die in Landgraaf meedoen aan de verkiezingen, goed te keuren. GBBL is in elk van de drie kernen van Landgraaf (Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms) met een eigen lijst vertegenwoordigd, een methode die de partij bij de verkiezingen in Landgraaf al twintig jaar hanteert.

Gezien de korte tijd voor de verkiezing werd besloten de zitting in Den Haag nu al te houden.

Vincken voerde in zijn pleitnota aan dat het onrechtmatig is dat GBBL met meerdere lijsten meedoet. Hij vindt dat een schijnconstructie die volgens de Kieswet niet is toegestaan. ‘De handelwijze van GBBL leidt tot rechtsongelijkheid, is niet transparant, is misleidend en is in strijd met de rechtsgelijkheid en de democratische beginselen van de rechtsstaat’, luidt een passage in het 52 pagina’s tellende verweer.

Staatsraad Lubberdink maakte al meteen duidelijk dat hij niet inhoudelijk op de nota in zou gaan en dat hij enkel en alleen de Kieswet toetst. Al na een halfuur werd de zitting, waarbij de gemeente werd vertegenwoordigd door twee advocaten en een ambtelijke delegatie, geschorst. Bij de hervatting verklaarde Lubberdink het beroep van Eric Vincken ongegrond. Die is kritisch. „De staatsraad heeft de zaak op een formalistische manier bekeken. Hij gaat tot mijn teleurstelling niet in op de kern van mijn betoog. Namelijk dat een politieke partij niet met meerdere lijsten mag meedoen aan de verkiezingen.”

Het resultaat is daarentegen een opsteker voor de GBBL-delegatie die voor de zitting naar Den Haag was afgereisd. Die bestond uit Christian Wilbach (tevens wethouder) namens GBBL Ubach over Worms , René Hensgens (voorzitter GBBL) namens GBBL Schaesberg en Freed Janssen (tevens wethouder) namens GBBL Nieuwenhagen. Die laatste partij doet door een administratieve fout van GBBL aan de verkiezingen mee met een blanco lijst. Wilbach sprak van een historische dag. „Door de uitspraak van de Raad van State staat voor eens en altijd vast dat GBBL met drie lijsten mag meedoen aan verkiezingen.”