GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Samenwerken zonder te herindelen

ACHTERGROND FUSIEVERKIEZINGEN

Verkenner in de regio snel aan het werk Beleid belangrijker dan herindeling in Kerkrade

De kiezers in Brunssum en Landgraaf gaven een duidelijk signaal tegen fusie met Heerlen. Hoe moet het nu verder? Zullen de provincie en ‘Den Haag’ zich iets aantrekken van de boodschap? Gaan ze de confrontatie aan of kiezen ze voor uitstel?

De GBBL, onbetwist winnaar van de verkiezingen in Landgraaf, wil het ijzer gaan smeden nu het heet is.

De partij met de absolute meerderheid roept de andere gemeenten in Parkstad op één front te vormen tegen minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken. Die zint nog altijd op ingrijpen (al dan niet met een herindeling) in de regio om de bestuurlijke kwaliteit te verbeteren en de – in haar ogen – al jaren slepende structurele problemen op te lossen.

„We willen de minister voor zijn met haar eventuele plannen. Niks doen is geen optie”, zegt Freed Janssen, demissionair wethouder van Landgraaf en tevens voorman van GBBL Nieuwenhagen (goed voor 1254 stemmen). Samen met Patrick Mevissen (GBBL Ubach over Worms, 1083 stemmen) en Alex Schiffelers (GBBL Schaesberg, 955 stemmen) staat Janssen nog even stil bij de monsterscore (13 van de 25 zetels) van de plaatselijke grootmacht. „Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk.”

De minister heeft ongetwijfeld kennis genomen van de duidelijke uitslag in Landgraaf, Brunssum en Kerkrade. Alex Schiffelers, GBBL Schaesberg

Verkenner

Om daarna meteen de koe bij de hoorns te nemen. „We gaan Brunssum en Kerkrade, waar de tegenstanders van de fusie ook gewonnen hebben, zo snel mogelijk benaderen om samen een analyse te maken van de bestuurskracht van de regio. Ook bekijken we wat er beter kan.” Met deze klus wordt een nog aan te wijzen verkenner belast, die binnen een half jaar verslag moet uitbrengen aan de gemeenteraden.

Schiffelers en Mevissen verwachten brede bijval voor dit initiatief, ook uit Voerendaal en Simpelveld.

Mevissen: „We zullen Heerlen zeker ook benaderen, al staan ze anders in dit dossier. We willen niet de fout maken een gemeente uit te sluiten.”

De GBBL gaat er zonder meer van uit dat Ollongren in het half jaar dat de verkenner aan het werk is geen concrete plannen ontvouwt. „De minister heeft ongetwijfeld kennis genomen van de duidelijke uitslag in Landgraaf, Brunssum en Kerkrade en respecteert dat we nog steeds de regie hebben”, zegt Schiffelers.

Werkbezoek

Ollongren moest op 8 december vorig jaar het plan voor samengaan van Heerlen en Landgraaf intrekken. Daarna beloofde ze in overleg te gaan met gemeenten in Parkstad. Bij het laatste werkbezoek aan deze regio op 5 maart deed de bewindsvrouw Landgraaf en Brunssum niet aan, maar beloofde terug te komen.

Dat bezoek is wat Landgraaf betreft het eerste half jaar dus niet gewenst omdat eerst de verkenner een klus te klaren heeft.

Bestuurscommissie

Het Landgraafse plan kan aansluiten bij het voorstel van de Bestuurscommissie Herindeling in Brunssum. Die wil eerst onderzoek doen naar de bestuurskracht en de toekomst van de Parkstadgemeenten. Daaruit moet blijken of die hun taken zelfstandig aankunnen. Zo niet, dan kunnen ze kiezen voor samenwerking of samengaan met andere gemeenten.

De laatste optie lijkt bij voorbaat uitgesloten, omdat in Brunssum en Landgraaf coalities aan de macht zijn die de strijd tegen herindeling tot inzet van de verkiezingen hebben gemaakt en daarmee forse winst behaalden. Een duidelijk teken dat de inwoners een herindeling niet zien zitten.

In de discussie over gemeentelijke fusies wordt bestuurskracht vaak als argument gebruikt, maar het laatste onderzoek daarnaar dateert van tien jaar geleden.

Daarom moet eerst grondig onderzocht worden hoe het daar nu mee staat, vinden de lokale partijen in Brunssum.

In Kerkrade was het thema herindeling geen groot punt van discussie bij de verkiezingen. Bij debatten sprak alleen D66 zich nadrukkelijk uit voor een fusie. Veel stemmen leverde dat de partij niet op, want net als vier jaar geleden wist D66 geen zetel te bemachtigen. Grote winnaar Burgerbelangen (10 zetels) sprak zich – net als veel andere partijen – duidelijk uit tegen herindeling. Maar gezien de geringe aandacht voor het thema in Kerkrade, is het niet reëel om de winst van de partij te linken aan dat standpunt.

Een logischere verklaring is het Kerkraadse beleid van de afgelopen vier jaar, wat blijkbaar enorm gewaardeerd wordt door de burgers. Burgerbelangen had daar met drie wethouders en acht raadsleden een flink aandeel in. De andere coalitiepartijen behielden hun zetelaantal (PvdA, VVD en Ouderenpartij) of groeiden (Lokaal Alternatief).

Ondanks politieke discussies over gedane uitgaven, zien de mensen vooral dat er na lang wachten eindelijk iets gebeurt in hun gemeente. Het vernieuwde centrum, het opgeknapte Stadspark, ’t Westhoes en cultuurhuis Hub zijn grote zichtbare verbeteringen. Daarnaast heeft Burgerbelangen een grote achterban en een kieslijst met mensen die goed geworteld zijn in de samenleving. Alleen in Eygelshoven moest de partij haar meerdere erkennen in Ons Kerkrade.