GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Coalitieconvenant GBBL, CDA & LWH

Op dinsdag 15 mei zal het coalitieconvenant in de extra besluitvormende raad worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit convenant is tot stand gekomen in samenwerking met de nieuwe coalitie bestaande uit GBBL (13 zetels), CDA (3 zetels) en eenmansfractie LWH (1 zetel). De coalitie van GBBL, CDA en LWH kan rekenen op 17 van de 25 raadsleden. Bij de verkiezingen van 21 maart was de GBBL de enige partij in Limburg die een absolute meerderheid wist te behalen.

Speerpunten van het coalitieprogramma zijn duurzaamheid, de participatie van burgers en het stimuleren van jongeren om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen. Dat moet hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

Het coalitieconvenant is te raadplegen via > Coalitieconvenant_GBBL_CDA_LWH