GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Nieuw college geïnstalleerd en nieuwe raadsleden beëdigd.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 15 werden de wethouders geïnstalleerd. Op de foto v.l.n.r. gemeentesecretaris Hans Rijvers, wethouder Ramon Lucassen (CDA), wethouder Alex Schiffelers (GBBL), burgemeester Raymond Vlecken, wethouder en locburgemeester Freed Janssen (GBBL), wethouder Marlies Dreissen (CDA) en wethouder Christian Wilbach (GBBL).

 

Doordat 4 wethouders gekozen waren in de raad, kwamen er 4 raadszetels vrij. De nieuwe raadsleden die beëdigd werden, zijn v.l.n.r. Fred Burhenne (GBBL). Ed Gubbels (GBBL), Fieny de Haan (GBBL) en de teruggekeerde Gaston Huth (CDA).