GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Vergaderjaar gemeenteraad weer gestart

Na het lange zomerreces begint de politieke activiteit van de raadsleden weer. Diverse fracties zijn uiteraard al een aantal keren bijeen gekomen voor fractie-overleg. GBBL doet dat elke maandagavond. De agendapunten voor de raadsvergaderingen worden dan besproken. De eerste vergadering van de gemeenteraad is 27 september. Voorafgaand zijn er twee oordeelvormende vergaderingen geweest, waarin raadsleden vervangen kunnen worden door fractieassistenten.

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad zijn op 11 en 25 oktober, 8, 15 en 19 november en 6 en 20 december 2018.

Tussendoor zijn dan de oordeelvormende raadsvergaderingen en de raadsinformatieavonden.

Op onderstaande foto geen raadsleden, maar het college en de gemeentesecretaris.

.