GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Algemene beschouwingen 2018 – Samen Sterker Verder

Op donderdag 8 november vonden de jaarlijkse Algemene Beschouwingen plaats over de begroting van 2019. Het doet GBBL deugd om te zien dat haar wensen zijn opgenomen een deze solide begroting. Een begroting waarin we de gaten kunnen dichten en juist niet hoeven te bezuinigen, al dan niet te lasten hoeven te verhogen. Het is dan ook mooi om te lezen dat er zelf weer geïnvesteerd gaat worden in onze prachtige gemeente. GBBL heeft uiteraard ingestemd met de begroting.

Lees onze Algemene_beschouwingen_GBBL_2019!

Daarnaast heeft GBBL een 4-tal moties en een 2-tal amendementen ingediend, die eenieder (bijna) unaniem zijn aangenomen.

Amendement_extra_beveiliging_Burgerhoes_GBBL
Amendement_portofoons_GBBL
Motie_onderhoud_Reeweg_GBBL
Motie_pilot_aansluitingen_GBBL
Motie_Randweg_GBBL
Motie_uitlichten_ruggengraat_GBBL