GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 18 april 2019

In de besluitvormende vergadering van 18 april werd wederom uitvoerig gediscussieerd over het verstrekken van een achtergestelde lening ten behoeve van het project “Eerherstel Slot Schaesberg”. Het College van B&W had het voornemen om een achtergestelde lening met uitgestelde aflossingsverplichting aan te gaan met de Stichting Landgoed Slot Schaesberg ter voortzetting van het project voor een nominaal leningsbedrag van € 1.700.000 .

Het niet verstrekken van de lening zou vergaande consequenties hebben voor de gemeente Landgraaf en het model van de lening in jaarlijkse tranches te verstrekken geeft de mogelijkheid om eerder te stoppen met lenen. Uiteraard hoopt geen enkele fractie dat het zover zal komen.