GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 28 maart 2019

Ter besluitvorming lag slechts één voorstel voor in de besluitvormende vergadering van 28 maart: een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Europaweg-Noord 4.

Het voorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het bestaand agrarisch bedrijf op de locatie Europaweg-Noord 4 kreeg instemming van de raad. In het geval dat geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen  wordt de verklaring van geen bedenkingen definitief.