GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 7 februari 2019

De besluitvormende raadsvergadering van 7 februari was een heel bijzondere, want het was een besloten vergadering (onder geheimhouding).

Niet alleen werd over het voorstel gediscussieerd, maar ook over de vraag of geheimhouding wel noodzakelijk was. De raad bevestigde het besluit tot handhaving van geheimhouding in dit geval.