GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Zonneweide Akerweg

????????????????: ?????? ??????? ??? ??? ??????? ?? ???? ???????????? ?? ????????

Landgraaf, 23 februari 2021

Als coalitiepartijen hebben we waardering voor het besluit van wethouder Freed Janssen om de realisatie van het zonnepark aan de Akerweg niet door te laten gaan. Als coalitie zijn we altijd van mening dat ingrijpende besluiten gepaard moeten gaan met voldoende draagvlak in de Landgraafse samenleving. Het is een belangrijk uitloopgebied voor onze inwoners, een zogenaamde groene long voor Landgraaf. We nemen als GBBL, CDA en LWH de meningen van onze inwoners zeer serieus. We zijn blij dat het College dat ook doet.

Dat wil niet zeggen dat we in Landgraaf niet gaan verduurzamen. Verder zijn er op weg naar een klimaatneutraal Landgraaf in 2040 meer opties om te verduurzamen dan alleen zonneparken en windmolens. We moeten samen met onze inwoners de mogelijkheden en kansen verkennen. Laten we eerst samen met onze inwoners in gesprek gaan over mogelijkheden tot verduurzamen die wel het gewenste draagvlak hebben. Met de realisatie van een zonnepark op het voormalig stort van Abdissenbosch en een nog te ontwikkelen zonneweide op het voormalige Licom-terrein timmert Landgraaf al voortvarend aan de weg. We moeten niet blijven wedden op een paard. We moeten ook oog blijven hebben voor toekomstige innovatieve ontwikkelingen.

Namens Ton Embregts (GBBL), Stijn Kropman (CDA) en Wiel Heinrichs (LWH)