GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Wandelgebied Strijthagen wordt onder handen genomen

Strijthagen en omgeving onder handen genomen

De gemeente Landgraaf is van plan om de uitgestrekte omgeving rond Strijthagen de komende jaren flink aan te pakken.

Dat zegt wethouder Bart Smeets (CDA, Ruimtelijke Ontwikkeling) naar aanleiding van een brief van GBBL-raadslid René Hensgens. In en rond Strijthagen liggen vele publiekstrekkers zoals het gelijknamige kasteel, de Wilhelminaberg-SnowWorld, de Strijthagermolen, visvijvers, restaurant de Overste Hof, hotel Winselerhof, attractiepark Mondo Verde en sportpark Strijthagen. De bossen, die beheerd worden door Natuurmonumenten, zijn populair bij wandelaars.

Hensgens vindt dat het gebied zowel aantrekkelijk is voor de plaatselijke bevolking als voor toeristen. Het raadslid constateert echter dat de omgeving er al tijden rommelig uitziet. Hij wijst met name op de situatie rondom het kasteel en de vijvers. Hoewel kasteelheer Alexander Taratynov en ook een onderhoudsploeg van de visvereniging ijverig aan het werk zijn, is de situatie volgens Hensgens verre van optimaal.

Natuurbeheer

Daar blijft het niet bij, somt het raadslid op. De afrasteringen rondom de vijvers zijn gedeeltelijk vernield door omgevallen bomen. Het waterrad van de molen is overwoekerd door plantengroei. Paden zijn, met name na regen, bijna onbegaanbaar. Zitbanken zijn nauwelijks aanwezig en in slechte toestand. Ook heeft Hensgens kritiek op de manier van natuurbeheer. Wethouder Smeets is het met Hensgens eens dat het gebied onder handen genomen moet worden. Het goede nieuws is, dat dit voor een deel al in gang is gezet. De gemeente is bezig met onderhoud van de omgeving van de Wilhelminaberg en diverse groenstroken. Verder wordt binnenkort de entree van sportpark Strijthagen aangepakt, waarvoor eerder 280.000 euro is uitgetrokken. Natuurmonumenten voert werkzaamheden in de bossen uit, zodat die goed bereikbaar blijven.

Leisure Lane

Smeets zegt dat na de aanbesteding van de Leisure Lane, de 26 kilometer lange route voor langzaam verkeer die langs Strijthagen voert, er nog meer vaart wordt gemaakt. „Daarbij worden de diverse eigenaren in het gebied betrokken. Naast de investeringen die we als gemeente doen, zullen die partijen zelf ook hun rol moeten pakken.”

Het is de bedoeling dat de Leisure Lane, een project van IBA Parkstad waarvan ook Beekdaelen, Heerlen en Brunssum profiteren, eind 2023 in gebruik wordt genomen. Op dat moment moet de omgeving van Strijthagen er ook beter bijliggen, zo is de verwachting van de gemeente Landgraaf.