GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Het Ware Verhaal

Open brief van fractievoorzitter Ton Embregts naar aanleiding van twee krantenartikelen in De Limburger, geschreven door journalist Marcel de Veen.

Op maandag 12 april 2021 om 15:13 uur werd ik, Ton Embregts, fractievoorzitter van de GBBL te Landgraaf, telefonisch benaderd door Marcel de Veen, verslaggever van dagblad De Limburger.
De Veen vroeg aan mij wat er waar was van het gerucht dat wethouder Freed Janssen zich kandidaat had gesteld voor de functie van waarnemer in Landgraaf als burgemeester Vlecken naar Weert zou vertrekken.
Ik antwoordde hem hierop dat deze vraag mij volkomen verraste, omdat wij daar als fractie in het geheel niet over hadden gesproken. Ik vervolgde mijn antwoord dat wij wel hadden gesproken over het tijdstip waarop wij invulling wilden geven aan de opvolger van burgemeester Vlecken, namelijk nagenoeg unaniem vóór de verkiezingen van 2022 en niet na de verkiezingen van 2022. Ik had dit ook reeds aangegeven op donderdag 11 maart 2021 tijdens het digitale bezoek van gouverneur Bovens aan de gemeenteraad van Landgraaf.
Dat het aanwijzen van een waarnemend burgemeester wettelijk gezien een bevoegdheid is van de Commissaris van de Koning, was mij reeds bekend en werd op 11 maart ook nogmaals benadrukt.
In het krantenartikel van woensdag 14 april jl. staat vermeld dat ik gezegd zou hebben dat gouverneur Bovens alleen nog maar dringende zaken zou regelen. Dat is niet correct. Hetgeen ik heb aangegeven is dat het proces van een nieuwe burgemeester wel eens vertraagd zou kunnen worden door de ontstane situatie in het provinciehuis en dat daardoor de deadline voor het aanstellen van een nieuwe burgemeester wel eens niet gehaald zou kunnen worden, omdat er mogelijk dringender zaken te regelen zijn.
Verder heb ik bij De Veen aangegeven dat ik zijn stelling over een eventueel waarnemerschap door wethouder Janssen, persoonlijk wel zou kunnen toejuichen. Daarbij benadrukte ik nog dat dit mijn persoonlijke mening is en niet de mening van de GBBL en dat wij als politieke partij daar niets over te zeggen hadden. In het artikel van 14 april laat De Veen het echter voorkomen alsof ik diegene ben die met dit idee is gekomen. Dat is pertinent niet waar. De Veen begon het gesprek namelijk met deze stelling. Overigens heb ik inmiddels van wethouder Janssen begrepen dat hij zich nooit kandidaat heeft gesteld.
Later die dag stuurde De Veen het volgende bericht naar de overige Landgraafse politieke partijen (citaat):
“GBBL laat, naar aanleiding van mijn vraag hierover, bij monde van fractievoorzitter Tom Embregts weten dat GBBL bijna unaniem wil dat de oude gemeenteraad de profielschets opstelt voor de nieuwe burgemeester. Deze persoon zou ook nog dit jaar in Landgraaf aan de slag moeten gaan. Tot die datum moet er een waarnemer komen. Embregts vindt dat Landgraaf de regie in eigen hand moet houden en wijst bovendien op de huidige precaire positie van gouverneur Bovens, die eigenlijk leidend in dit proces zou moeten zijn. GBBL wil dus hierin sturend zijn en de boodschap bij de provincie Limburg overbrengen dat deze partij ook een geschikte kandidaat voor het waarnemerschap in gedachten gedachten. Namelijk eerste loco-burgemeester Freed Janssen. Graag jullie reactie hierop, liefst morgen vóór 10.00 uur. Groet Marcel de Veen“
Op maandag 12 april 2021, om 20:30 uur, belde ik naar De Veen met de mededeling dat deze berichtgeving onjuist was. Daarbij herhaalde ik wat ik wél daadwerkelijk heb gezegd. De Veen zegde mij hierop toe om een gerectificeerde versie naar de overige politieke partijen te sturen. Dit is echter nooit gebeurd. Sterker nog, in het krantenartikel van 19 april doet hij het nog eens over met de stelling: “Daarbij negeert Embregts het feit dat dit een bevoegdheid van de gouverneur is.” Ook dit is aldus onjuist. Ik ben mij wel degelijk bewust van het feit dat deze bevoegdheid bij de gouverneur ligt en heb dan ook nooit iets anders beweerd. Op donderdag 15 april heb ik hierover nog persoonlijk gemaild met gouverneur Bovens: “Door uw toelichting heb ik begrip voor hoe zoiets in de publiciteit komt. No hard feelings, en sowieso had het bericht geen invloed op de door ons te kiezen strategie. Deze wordt overigens morgen overgedragen aan mijn opvolger. Hij zal dus zijn eigen afwegingen (moeten) maken.”
Concluderend wens ik te benadrukken dat hetgeen De Veen bericht heeft op 14 april jl. en aanvullend op 19 april jl. niet als zodanig door mij naar voren is gebracht.
Ton Embregts,

Fractievoorzitter GBBL