GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Ledenvergadering GBBL in gemeenschapshuis d'r Eck in Rimburg. Onze leden worden bijgepraat door bestuur en fractievoorzitter Andy Dritty over de ontwikkelingen in de Landgraafse gemeenteraad en de gevolgen voor GBBL. Er wordt druk overleg gevoerd met CDA en PRO over een nieuwe coalitie en college...

Op 20 januari kwam er een eind aan de regenboogcoalitie. Nu zal GBBL het voortouw moeten nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Daartoe werden ook de partijen PvdA, Groen Links, SP en VVD uitgenodigd om te bezien of een of meer partijen in...

Deputé Koopmans wil met de Parkstadgemeenten gaan praten, maar Kerkraads burgemeester Jos Som is verre van enthousiast. Op Heerlen na is er weinig animo voor zo'n gesprek over een grote herindeling. ...

Ingezonden betoog in krant om de herindeling onderdeel van de verkiezingen in maart 2018 te laten zijn. Initiatief van de gedeputeerde Koopmans wordt als volstrekt onrealistisch bestempeld. ...

  Op vrijdagavond 20 januari tijdens de ingelaste raadsvergadering kwam in tweede termijn een einde aan de regenboogcoalitie van PvdA, SP, CDA, VVD en Groen Links. Coalitiepartij CDA diende samen met oppositie een motie in, die met 15-8 gesteund werd en het einde betekende van de...

  Op Facebook heeft GBBL het onderstaande bericht geplaatst. De tevredenheid over het behaalde resultaat is groot; er is ook hard voor gewerkt door bestuur en fractie. Een groot dankjewel aan alle mensen die ons tijdens onze acties hebben gesteund.   ...

Op maandagavond 16 januari vergaderden de raden van Heerlen en Landgraaf over het fusievoorstel. In Heerlen veel steun voor het voorstel; in Landgraaf echter al maandenlang discussie en dus een lange vergadering. Uiteindelijk werd het fusievoorstel verworpen door de raad met 15 tegen en 10...