GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Op dinsdag 15 mei zal het coalitieconvenant in de extra besluitvormende raad worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit convenant is tot stand gekomen in samenwerking met de nieuwe coalitie bestaande uit GBBL (13 zetels), CDA (3 zetels) en eenmansfractie LWH (1 zetel). De coalitie van GBBL, CDA...

              Vanavond 20 januari vindt in het raadhuis een ingelaste extra raadsvergadering plaats over de gang van zaken in de afgelopen week. Ook in de krant veel ingezonden stukken over de handelwijze van deputé Koopmans en het Landgraafs college. ...

LANDGRAAF BLIJFT ZELFSTANDIG! Vele inwoners hebben de afgelopen maanden heel duidelijk gemaakt dat zij géén steun geven aan een herindeling met Heerlen. Deze signalen waren sterk genoeg om naast GBBL en PRO Landgraaf ook het CDA te overtuigen, van het feit dat Landgraaf niet beter wordt van...

Omstreden is het voorstel nu al. De meningen lopen sterk uiteen, maar er is ook zorg over de bekostiging. Van de drie voorstellen was dit in ieder geval veruit het beste.   ...