GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Op de brug in Rimburg tussen Duitsland en Nederland werden toespraken gehouden o.a. Door de burgemeesters van Landgraaf en partnerstad Übach-Palenberg. De stedenband viert haar 20e verjaardag met deze i.v.m. Corona uitgestelde bijeenkomst Op 22 augustus. Ook vertegenwoordigers van de bevriende stad Anrychov waren aanwezig. ...

Op 17 juli werd het hoogste punt van de bouw van het nieuwe zwembad bereikt. Deze dag werd door wethouder Freed Janssen de Landgraafs vlag gehesen bij het in aanbouw zijnde nieuwe zwembad. Het hoogste punt werd een week eerder bereikt en bij dat heuglijke...

Zaterdag 27 september was de plantdag voor de gearriveerde bomen in het levensbomenbos. Er was veel belangstelling voor het moment dat wethouder Freed Janssen samen met mevrouw José Janssen het plakkaat onthulde dat liet zien wie waar welke boom had geplant in het Bert Janssen...

Tijdens Bunkerpop 2019 is voor het eerst Bunkerbier geschonken. Wethouders Alex Schiffelers en Freed Janssen hadden samen met Andreas Philipp van de Oefenbunker het genoegen het gerstenat als eerste te mogen proeven. ...

Traditioneel is een delegatie van het College van B&W aanwezig bij de opening van het theaterseizoen 2019/2020 van Theater Landgraaf. De aftrap werd verricht door burgemeester Raymond Vlecken en wethouder Freed Janssen. Ditmaal was de toepasselijke titel van de opening: de aftrap.  ...

Andy Dritty, oud-wethouder van Landgraaf en oud-fractieleider van GBBL in de raad, is gevraagd om gedeputeerde te worden in de provincie Limburg. Andy is niet voorgedragen door een partij, maar gevraagd vanwege zijn expertise op diverse terreinen. Het nieuwe College van GS (Gedeputeerde Staten) telt...

Ook dit jaar zal GBBL deelnemen aan de Samenloop voor Hoop. Op sportpark ter Waerden vindt het evenement plaats op 22 en 23 juni 2019. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan...

In de besluitvormende vergadering van 18 april werd wederom uitvoerig gediscussieerd over het verstrekken van een achtergestelde lening ten behoeve van het project "Eerherstel Slot Schaesberg". Het College van B&W had het voornemen om een achtergestelde lening met uitgestelde aflossingsverplichting aan te gaan met de...

Ter besluitvorming lag slechts één voorstel voor in de besluitvormende vergadering van 28 maart: een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Europaweg-Noord 4. Het voorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het bestaand agrarisch bedrijf op de locatie...

Belangrijkste onderwerp van de besluitvormende raad van 27 februari was de gang van zaken rond het zonnepark in Abdissenbosch.  Zowel het projectplan Zonnepanelenproject Parkstad Limburg alsmede de verordening kredietverstrekking aan burgers bij het zonnepanelenproject kregen de instemming van de raad. Specifiek voor het zonnepark op...