GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Andy Dritty, oud-wethouder van Landgraaf en oud-fractieleider van GBBL in de raad, is gevraagd om gedeputeerde te worden in de provincie Limburg. Andy is niet voorgedragen door een partij, maar gevraagd vanwege zijn expertise op diverse terreinen. Het nieuwe College van GS (Gedeputeerde Staten) telt...

Ook dit jaar zal GBBL deelnemen aan de Samenloop voor Hoop. Op sportpark ter Waerden vindt het evenement plaats op 22 en 23 juni 2019. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan...

In de besluitvormende vergadering van 18 april werd wederom uitvoerig gediscussieerd over het verstrekken van een achtergestelde lening ten behoeve van het project "Eerherstel Slot Schaesberg". Het College van B&W had het voornemen om een achtergestelde lening met uitgestelde aflossingsverplichting aan te gaan met de...

Ter besluitvorming lag slechts één voorstel voor in de besluitvormende vergadering van 28 maart: een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Europaweg-Noord 4. Het voorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het bestaand agrarisch bedrijf op de locatie...

Belangrijkste onderwerp van de besluitvormende raad van 27 februari was de gang van zaken rond het zonnepark in Abdissenbosch.  Zowel het projectplan Zonnepanelenproject Parkstad Limburg alsmede de verordening kredietverstrekking aan burgers bij het zonnepanelenproject kregen de instemming van de raad. Specifiek voor het zonnepark op...

De besluitvormende raadsvergadering van 7 februari was een heel bijzondere, want het was een besloten vergadering (onder geheimhouding). Niet alleen werd over het voorstel gediscussieerd, maar ook over de vraag of geheimhouding wel noodzakelijk was. De raad bevestigde het besluit tot handhaving van geheimhouding in dit...

Op zaterdag 12 januari werd het Cultuurhuis Landgraaf officieel geopend door gedeputeerde Mackus en burgemeester Vlecken. De beide verenigingen Fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerheide en fluit- en tamboerkorps St. Paulus uit Schaesberg hebben gezamenlijk keihard gewerkt om dit kerkgebouw om te toveren in een prachtige cultuurtempel....

Op 4 januari vond de nieuwjaarsborrel van GBBL plaats in café d'r Sjutt.. Voorafgaand was er een korte ledenvergadering met als enig agendapunt de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Unaniem kreeg Karel Wolff de steun van de vergadering. Heel veel succes gewenst, Karel.    ...

Op 15 december hield de fractie van GBBL weer een strategiesessie in de Residentie in Abdissenbosch. Er werd teruggeblikt op 2018, maar vooral ook vooruitgeblikt naar de komende jaren. Delano Lankhorst had een en ander keurig georganiseerd.  ...