GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Landgraaf, 10 juli 2017 Wil van Oosteroom verlaat fractie GBBL Op vrijdagavond 7 juli heeft Wil van Oosteroom GBBL-fractievoorzitter Andy Dritty telefonisch medegedeeld dat hij de GBBL per onmiddellijke ingang verlaat. Wil van Oosteroom staat niet langer achter de doelstelling om de zelfstandigheid van Landgraaf na te...

Het Burgercomité had burgers opgeroepen mee naar Maastricht te reizen op donderdagavond en aan die oproep werd ruim gehoor gegeven. Maar liefst 4 volle bussen reisden vanuit drie Landgraafse opstapplaatsen naar het gouvernement.  Niet alleen voor het herindelingsadvies, maar zeker ook voor een referendum. Men...

De partijen die instemden met het amendement en het herindelingsadvies kwamen achteraf met verschillende verklaringen. Indiener  CDA zei dat instemming met de fusie alleen geldt als Brunssum de derde fusiepartner is. VVD en SP bagatelliseerden dit en verklaarden dat dit gewoon een advies naar de...

CDA kon niet instemmen met het voorliggende herindelingsvoorstel, dus moest er een oplossing gevonden worden. Als konijn uit de hoge hoed werd Brunssum opeens naar voren geschoven als derde fusiepartner. CDA wist PvdA, VVD en D'66 ook mee te krijgen en zo was er al...

Rechter stelde concrete vragen, waarop de advocaat van de provincie niet goed antwoord wist te geven. Belangrijkste opmerking ter verdediging was, dat de rechter niet over deze zaak ging, maar de politiek. Uitspraak op 5 juli.  KLIK VOOR VERGROTING...

Professor staatsrecht Elzinga is zeer duidelijk over het handelen van Gedeputeerde Staten betreffende de Arhi procedure: evident onrechtmatig. Woensdag a.s. 28 juni staan partijen (provincie en gemeente) voor de rechter. Klik voor vergroting  ...