GBBL INTERN

 

 

 

 

 

CDA kon niet instemmen met het voorliggende herindelingsvoorstel, dus moest er een oplossing gevonden worden. Als konijn uit de hoge hoed werd Brunssum opeens naar voren geschoven als derde fusiepartner. CDA wist PvdA, VVD en D'66 ook mee te krijgen en zo was er al...

Rechter stelde concrete vragen, waarop de advocaat van de provincie niet goed antwoord wist te geven. Belangrijkste opmerking ter verdediging was, dat de rechter niet over deze zaak ging, maar de politiek. Uitspraak op 5 juli.  KLIK VOOR VERGROTING...

Professor staatsrecht Elzinga is zeer duidelijk over het handelen van Gedeputeerde Staten betreffende de Arhi procedure: evident onrechtmatig. Woensdag a.s. 28 juni staan partijen (provincie en gemeente) voor de rechter. Klik voor vergroting  ...

Zoals gemeentebestuur al aankondigde, stapt Landgraaf naar de rechter om een oordeel te vragen over de procedure van het herindelingsvoorstel. Op woensdag 28 juni dient de zaak in Maastricht.   Klik op artikel voor vergroting...

De gemeente Landgraaf is voornemens naar de rechter te stappen als GS het herindelingsvoorstel niet intrekt. Zoals gebruikelijk is deputé Koopmans niet onder de indruk en wil toch doorzetten. Een bestuursrechter zal zijn oordeel hierover moeten uitspreken, aldus het college.   KLIK VOOR EEN VERGROTING OP HET...

De oppositiepartijen PvdA, SP en de eenmansfracties van VVD, Groen Links en Haarbosch hebben maandagavond 19 juni zeer zware kritiek geuit op burgemeester Vlecken en de wethouders. Men zou het liefst een motie van wantrouwen indienen, maar doet dat toch maar niet, wetende dat deze...