GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Het Burgercomité had burgers opgeroepen mee naar Maastricht te reizen op donderdagavond en aan die oproep werd ruim gehoor gegeven. Maar liefst 4 volle bussen reisden vanuit drie Landgraafse opstapplaatsen naar het gouvernement.  Niet alleen voor het herindelingsadvies, maar zeker ook voor een referendum. Men...

De partijen die instemden met het amendement en het herindelingsadvies kwamen achteraf met verschillende verklaringen. Indiener  CDA zei dat instemming met de fusie alleen geldt als Brunssum de derde fusiepartner is. VVD en SP bagatelliseerden dit en verklaarden dat dit gewoon een advies naar de...

CDA kon niet instemmen met het voorliggende herindelingsvoorstel, dus moest er een oplossing gevonden worden. Als konijn uit de hoge hoed werd Brunssum opeens naar voren geschoven als derde fusiepartner. CDA wist PvdA, VVD en D'66 ook mee te krijgen en zo was er al...

Rechter stelde concrete vragen, waarop de advocaat van de provincie niet goed antwoord wist te geven. Belangrijkste opmerking ter verdediging was, dat de rechter niet over deze zaak ging, maar de politiek. Uitspraak op 5 juli.  KLIK VOOR VERGROTING...

Professor staatsrecht Elzinga is zeer duidelijk over het handelen van Gedeputeerde Staten betreffende de Arhi procedure: evident onrechtmatig. Woensdag a.s. 28 juni staan partijen (provincie en gemeente) voor de rechter. Klik voor vergroting  ...

Zoals gemeentebestuur al aankondigde, stapt Landgraaf naar de rechter om een oordeel te vragen over de procedure van het herindelingsvoorstel. Op woensdag 28 juni dient de zaak in Maastricht.   Klik op artikel voor vergroting...