GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Het ziet er naar uit dat er volgende maand nog geen beslissing wordt genomen over de fusie tussen Heerlen en Landgraaf. Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf wil dat er provinciebreed een referendum wordt gehouden over de herindeling. Het officiële verzoek dat het comité bij de provincie heeft...

Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf heeft een referendumaanvraag gedaan bij de griffie van de provincie. Aangezien aan alle voorwaarden voldaan is, zal het op de agenda worden geplaatst. Mochten de Provinciale Staten ermee instemmen (en waarom zouden ze niet?), dan krijgt het Burgercomité de kans om...

De hoorzitting van Provinciale Staten werd deskundig geleid door commissievoorzitter Carla Brugman. Dat leidde er ook toe, dat de meeste sprekers respect toonden voor sprekers met een tegengestelde mening. Op een uitzondering na, PvdA sympathisant van de fusie, die ongegeneerd uithaalde naar een oud-politicus, die...

Even tussen alle politiek door iets heel anders. De eeuwenoude monumentale kerk van Petrus en Paulus is zondag 28 mei weer feestelijk geopend. Reacties zijn zeer enthousiast, maar dat mag ook wel na al het werk dat hier in Schaesberg is verzet. Proficiat, pastoor Jongen...

In onze buurgemeente Brunssum is de fractie Borger uit de coalitie gestapt waardoor deze geen meerderheid meer heeft. Afwachten of men er in slaagt weer een meerderheidscoalitie te vormen. De druk uit Maastricht is ook hier voelbaar. Klik op het artikel voor een vergrote versie...

Oud-minister Klaas de Vries werd aangetrokken door GS Limburg als onafhankelijk adviseur en schreef een rapport dat voldeed aan de verwachtingen van GS. Gemeente Landgraaf kwam met een zienswijze op het herindelingsidee van GS, ondersteund door Professor Korsten en advocaten Doornbos en Janssen van AKD. Landgraaf schat...

Redacteur Sybrand Vos trekt vreemde conclusie. In Groningen was een provinciale herindeling gepland waarbij men van 23 naar 8 gemeenten zou gaan. College van Haren ging hiermee akkoord. Na de gemeenteraadsverkiezing in 2014 kwam er een nieuwe coalitie en die was tegen fusie. Verschil met Landgraaf?...

Net op de dag dat het Limburgs Dagblad / De Limburger weer een vilein stukje commentaar plaatste, werd de zienswijze van het college op het herindelingsadvies van GS gepresenteerd: De poging van Gedeputeerde Staten om een gedwongen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen te forceren is kansloos....