GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Zoals gemeentebestuur al aankondigde, stapt Landgraaf naar de rechter om een oordeel te vragen over de procedure van het herindelingsvoorstel. Op woensdag 28 juni dient de zaak in Maastricht.   Klik op artikel voor vergroting...

De gemeente Landgraaf is voornemens naar de rechter te stappen als GS het herindelingsvoorstel niet intrekt. Zoals gebruikelijk is deputé Koopmans niet onder de indruk en wil toch doorzetten. Een bestuursrechter zal zijn oordeel hierover moeten uitspreken, aldus het college.   KLIK VOOR EEN VERGROTING OP HET...

De oppositiepartijen PvdA, SP en de eenmansfracties van VVD, Groen Links en Haarbosch hebben maandagavond 19 juni zeer zware kritiek geuit op burgemeester Vlecken en de wethouders. Men zou het liefst een motie van wantrouwen indienen, maar doet dat toch maar niet, wetende dat deze...

Het ziet er naar uit dat er volgende maand nog geen beslissing wordt genomen over de fusie tussen Heerlen en Landgraaf. Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf wil dat er provinciebreed een referendum wordt gehouden over de herindeling. Het officiële verzoek dat het comité bij de provincie heeft...

Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf heeft een referendumaanvraag gedaan bij de griffie van de provincie. Aangezien aan alle voorwaarden voldaan is, zal het op de agenda worden geplaatst. Mochten de Provinciale Staten ermee instemmen (en waarom zouden ze niet?), dan krijgt het Burgercomité de kans om...

De hoorzitting van Provinciale Staten werd deskundig geleid door commissievoorzitter Carla Brugman. Dat leidde er ook toe, dat de meeste sprekers respect toonden voor sprekers met een tegengestelde mening. Op een uitzondering na, PvdA sympathisant van de fusie, die ongegeneerd uithaalde naar een oud-politicus, die...

Even tussen alle politiek door iets heel anders. De eeuwenoude monumentale kerk van Petrus en Paulus is zondag 28 mei weer feestelijk geopend. Reacties zijn zeer enthousiast, maar dat mag ook wel na al het werk dat hier in Schaesberg is verzet. Proficiat, pastoor Jongen...

In onze buurgemeente Brunssum is de fractie Borger uit de coalitie gestapt waardoor deze geen meerderheid meer heeft. Afwachten of men er in slaagt weer een meerderheidscoalitie te vormen. De druk uit Maastricht is ook hier voelbaar. Klik op het artikel voor een vergrote versie...