GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Onzekerheid begint ambtenaren ongerust te maken. Burgemeester Krewinkel van Heerlen oefent druk uit in de krant met zijn oproep aan Landgraaf om aan het gemeentepersoneel te denken. College van Landgraaf denkt ook aan het personeel en vindt dat zelfstandigheid van Landgraaf de grootste werkzekerheid biedt. ...

Klik weer op de afbeelding voor een vergroting. Het burgercomité in oprichting begint gestalte te krijgen. Binnenkort zal de campagne beginnen om zoveel mogelijk Landgravers te mobiliseren om in actie te komen tegen de herindeling met Heerlen. De inhoud van de artikelen in het LD klopt...

Heerlens burgemeester Ralf Krewinkel doet een poging om Landgraaf alvast aan de overlegtafel te krijgen over invulling fusie. Hij heeft blijkbaar onvoldoende door, dat de fusie Landgraaf-Heerlen door raad in Landgraaf is weggestemd en dat het college daarnaar handelt. Of het is natuurlijk voor de...

Provincie reageert op de weigering van college Landgraaf om herindelingsontwerp ter inzage te leggen door inwoners van Landgraaf de gelegenheid te geven bij de provincie het plan op te vragen of op de website in te zien. Provincie ziet af van dwangmaatregel richting Landgraaf. Klik...