GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Gouverneur van Limburg Bovens mengt zich in de fusiestrijd en belt met burgemeester Vlecken van Landgraaf. Onderwerp de ter inzage legging van het herindelingsplan Landgraaf-Heerlen van Gedeputeerde Staten (Koopmans). Klik op de artikelen voor een vergrote versie. ...

De krant krijgt er maar niet genoeg van om de fusiestrijd in Landgraaf prominent te plaatsen. Jammer, dat de objectiviteit vaak gehinderd wordt door de eigen voorkeur van deze Heerlense krant. Klik op het artikel voor een vergrote versie. ...

GS Provincie Limburg (lees Ger Koopmans) wil het advies van minister Plasterk niet afwachten en wil dat het herindelingsontwerp ter inzage moet liggen. Gemeente Landgraaf heeft daar grote moeite mee, omdat ter inzage legging onderdeel uitmaakt van een fusieproces. B&W weigeren dus de stukken ter...

Wethouder Freed Janssen heeft geen goed woord over voor GS en met name de gedeputeerde Koopmans. Deze wil niet eens wachten op het advies van minister Plasterk, maar gaat onverstoorbaar op zijn ingeslagen weg. Een ding is zeker, deze coalitie zal de strijd tegen gedwongen,...

Zoals te verwachten viel, zet deputé Ger Koopmans zijn plan door om de regie over de fusie over te nemen. Hij gaat daarbij voorbij aan de wensen van de meerderheid van de Landgraafse inwoners, van de meerderheid van de Landgraafse gemeenteraad en van het Landgraafse...

Werkkapitaal voor 'regie in eigen hand'(16-03-2017) Het college van B en W heeft vandaag besloten 500.000 euro als werkkapitaal te reserveren voor uitvoering van de motie 'regie in eigen hand'. Met dat bedrag worden kosten opgevangen, die worden gemaakt voor beleid en acties om de regie...

In de krant twee berichten die melden dat zowel Brunssum als Landgraaf zelfstandig willen blijven. Ook de nieuwe wethouders in Landgraaf worden voorgesteld aan de krantenlezer. KLIK op het artikel voor een grotere versie. ...

Het nieuwe college heeft als een van de eerste wapenfeiten het Amsterdamse advocatenkantoor AKD ingeschakeld om gedeputeerde Koopmans een halt toe te roepen bij zijn actie om de regie over de herindeling over te nemen. Een brief is naar minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) gestuurd. Klik...

Wethouder Marlies Dreissen (CDA) was afwezig bij de installatie van haar 4 nieuwe collega-wethouders tijdens een ingelaste extra raadsvergadering. Dit in verband met een al eerder geplande vakantie. De oppositie was daar uiterst verbolgen over tijdens de nabeschouwing op de coalitiebreuk, waarin ook deze wethouder...

Het was de bedoeling om de nieuwe wethouders Janssen, Wilbach, Ringens en Lucassen op maandagavond 6 maart te installeren. Door de vele aanvallen en interrupties richting CDA van PvdA, SP, Groen Links en VVD in het verantwoordingsdebat duurde het tot ongeveer 01.30 uur (7 maart) voordat...