GBBL INTERN

 

 

 

 

 

De huidige oppositie vond het nodig een verantwoordingsdebat te voeren met het CDA, dat de breuk in de coalitie had veroorzaakt. De raadsvergadering duurde ruim 6 uur, alvorens men tot installatie van de nieuwe wethouders kon overgaan. Respectloos naar hen toe, maar dat is...

Gedeputeerde Ger Koopmans heeft blijkbaar behoeft aan ondersteuning, want hij heeft oud-minister Klaas de Vries (inderdaad weer een PvdA'er) laten invliegen als adviseur. Kosten noch moeite worden gespaard om Landgraaf tot een huwelijk met Heerlen te dwingen.   ...

Tijdens de ledenvergadering in café Het Steenen Kruis zijn de leden van GBBL akkoord gegaan met de voordracht van de drie kandidaat-wethouders en met het coalitieconvenant. Voor GBBL keert Freed Janssen terug als wethouder. Hij was dat eerder twee periodes, van 2006 tot 2014. De andere...

Vanaf de breuk van CDA met de vorige coalitie zijn de onderhandelingen over een nieuwe coalitie gestart. ALLE partijen waren uitgenodigd, maar alleen CDA, PRO en GBBL wilden meewerken. De verslagen van alle besprekingen, het uiteindelijke coalitieconvenant en de portefeuilleverdeling staan allemaal in dit dossier. De...

De gemeente Landgraaf heeft de provincie Limburg een schrijven doen toekomen betreffende het bezwaar tegen de toepassing van art. 8 Arhi. Het initiatief van gedeputeerde Koopmans om de regie over de herindeling Landgraaf-Heerlen naar zich toe te trekken wordt onrechtmatig geacht. Onderstaande brief is openbaar...

  Tijdens de vergadering van provinciale staten is uiteindelijk besloten de herindelingsvariant Parkstad terug te brengen tot Heerlen-Landgraaf en Brunssum de gelegenheid te geven aan te sluiten hierbij. De gemeente Brunssum heft inmiddels aangegeven geen gebruik van deze gelegenheid te willen maken. Zeer teleurstellend voor gedeputeerde...