GBBL INTERN

 

 

 

 

 

De gemeente Landgraaf heeft de provincie Limburg een schrijven doen toekomen betreffende het bezwaar tegen de toepassing van art. 8 Arhi. Het initiatief van gedeputeerde Koopmans om de regie over de herindeling Landgraaf-Heerlen naar zich toe te trekken wordt onrechtmatig geacht. Onderstaande brief is openbaar...

  Tijdens de vergadering van provinciale staten is uiteindelijk besloten de herindelingsvariant Parkstad terug te brengen tot Heerlen-Landgraaf en Brunssum de gelegenheid te geven aan te sluiten hierbij. De gemeente Brunssum heft inmiddels aangegeven geen gebruik van deze gelegenheid te willen maken. Zeer teleurstellend voor gedeputeerde...

Het ging er stevig aan toe in het debat over start Arhi-procedure 6 gemeenten. Uiteindelijk moest gedeputeerde Ger Koopmans genoegen nemen met groen licht voor verder werken aan alleen herindeling Landgraaf-Heerlen. Naast Landgraaf was ook Brunssum goed vertegenwoordigd op de publieke tribune van het provinciehuis,...

Na het feestje op 16 januari in de Overste Hof reed gedeputeerde Ger Koopmans 's nachts naar huis en bedacht dat in de auto dat het goed zou zijn als hij de regie in het herindelingsdossier zou overnemen. Op 24 januari kreeg hij hiervoor de...

CDA heeft op 16 januari een motie gesteund die opriep om te zoeken naar meer fusiepartners dan Heerlen alleen. De voorwaarde dat daar een volksraadpleging aan vooraf moest gegaan werd echter niet in de tekst van de motie opgenomen, maar staat wel op de band...

Ger Koopmans heeft zo zijn eigen kijk op de zaak. Uniek in de provinciale geschiedenis dat een gedeputeerde zo te werk wil gaan. Ongekend, dat zo iemand denkt aan kiezers voorbij te kunnen gaan en zelf alles denkt te bepalen. Is zeker nog niet het...

In opdracht van Limburgs Dagblad/de Limburger heeft FLYcatcher een onderzoek gedaan naar de mening van de burgers in Heerlen en Landgraaf over de fusie. GBBL vindt trouwens de betrouwbaarheid van deze cijfers niet goed, omdat de groep ondervraagden te klein was. En bovendien alleen getoetst...

De van oorsprong Heerlense krant Limburgs Dagblad laat er geen gras over groeien; de Heerlense redactie laat duidelijk weten voorstander te zijn van de fusie van Heerlen met Landgraaf. Objectieve verslaggeving komt zo toch in de verdrukking. Een meerderheid van de Landgraafse kiezers wil nl. geen...