GBBL INTERN

 

 

 

 

 

 Klik op de kaart voor een vergroting GBBL raadslid Alex Schiffelers heeft vragen gesteld in een art. 41 brief over de Avantislijn. Deze geplande verbinding tussen Heerlen en Aken West via Landgraaf en Kerkrade-West is voor Landgraaf een uitstekende mogelijkheid voor een rechtstreekse verbinding met Aken....

Landgraafse begroting 2018: Verantwoord investeren in de Landgraafse samenleving De coalitiepartijen GBBL, CDA en PRO Landgraaf zijn trots op de begroting die op 9 november door de Landgraafse raad is vastgesteld. Met een ruime meerderheid van 16 voor en 9 stemmen tegen werd de begroting aangenomen. Landgraaf staat er...

Hieronder een stuk van het betoog van de fractie Hart Leers tijdens de Algemene Beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad. Betekenisvolle teksten, die waarschuwen voor de Heerlense financiële positie.    Nadat de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan bezuinigingen ingezet werden, volgen tot 2021 nog zo’n 26,8 miljoen aan gemeentelijke bezuinigingen....

Raadsleden kunnen middels een brief om informatie aan College van B&W vragen.  Een verkeersprobleem bij de verkeerslichten tussen Streeperkruis en Streeperplein gaf aanleiding voor onderstaande brief van raadslid Nic Heuvelmans. Onderwerp: vragen ex artikel 41 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf...

Had men maar in 2016 een referendum gehouden, dan was veel duidelijk geworden. Nu heeft eerst de vorige coalitie tonnen uitgegeven samen met Heerlen en provincie, maar na 20 januari wisselden coalitie en oppositie van positie. De nieuwe coalitie wil geen herindeling met Heerlen en...

Meer samenwerking in de regio is vereist. Maar de fusie Heerlen-Landgraaf legt nu juist extra hindernissen op voor omliggende gemeenten die voorlopig buitengesloten worden voor de komende jaren. Oud-wethouder van Kerkrade schreef er een ingezonden stukje over.   ...