GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Referendumcommissie vindt een advertentie in VIALandgraaf niet objectief, zeker ook omdat er pal onder een advertentie van de gezamenlijke coalitiepartijen is geplaatst. Burgemeester Vlecken geeft uitleg. Klik op het artikel voor een vergroting...

Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, zet het huidige kabinet van PvdA en VVD in op herindeling van Heerlen met Landgraaf. Ontwerp wordt nu doorgestuurd naar Raad van State die vooral zal controleren of de procedures goed zijn gevolgd. Gemeente Landgraaf heeft al...

Klik op de artikelen voor een vergroting. De Landgraafse oppositie heeft een inversteringsagenda ingediend en de provincie is bereid die te steunen. Voorwaarde is wel dat de fusie Heerlen-Landgraaf tot stand komt. College heeft ook een eigen investeringsagenda (met verrassend veel overeenkomsten), die in de begrotingsvergaderingen...

Landgraaf pakt door op sociaal domein (06-10-2017)   De verbeterde economische situatie van Nederland en het solide financiële beleid van de gemeente Landgraaf maken nu nieuwe impulsen in de gemeente mogelijk. Het Landgraafs college kiest daarbij voor het doorpakken op het sociaal domein. Speciale aandacht in de gemeentebegroting...

In februari bezocht gedeputeerde Koopmans de Parkstadgemeenten op zoek naar kandidaten voor een herindeling. Ook in Brunssum had hij een gesprek met college. Buiten werd hij al ontvangen door actiecomité. Brunssum heeft er geen zin in en Koopmans berustte erin. Op 6 juli in de provinciale...

Gedeputeerde wil de brief en de antwoorden op de brief van minister Plasterk niet openbaar maken. Het is in de Provinciale Staten besproken en de coalitie houdt de rijen nog gesloten tijdens de interpellatie, maar er komt nog een vervolg op dit debat. Er bestaat...