GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 september was de plantdag voor de gearriveerde bomen in het levensbomenbos. Er was veel belangstelling voor het moment dat wethouder Freed Janssen samen met mevrouw José Janssen het plakkaat onthulde dat liet zien wie waar welke boom had geplant in het Bert Janssen...

Tijdens Bunkerpop 2019 is voor het eerst Bunkerbier geschonken. Wethouders Alex Schiffelers en Freed Janssen hadden samen met Andreas Philipp van de Oefenbunker het genoegen het gerstenat als eerste te mogen proeven. ...

Traditioneel is een delegatie van het College van B&W aanwezig bij de opening van het theaterseizoen 2019/2020 van Theater Landgraaf. De aftrap werd verricht door burgemeester Raymond Vlecken en wethouder Freed Janssen. Ditmaal was de toepasselijke titel van de opening: de aftrap.  ...

Andy Dritty, oud-wethouder van Landgraaf en oud-fractieleider van GBBL in de raad, is gevraagd om gedeputeerde te worden in de provincie Limburg. Andy is niet voorgedragen door een partij, maar gevraagd vanwege zijn expertise op diverse terreinen. Het nieuwe College van GS (Gedeputeerde Staten) telt...

Ook dit jaar zal GBBL deelnemen aan de Samenloop voor Hoop. Op sportpark ter Waerden vindt het evenement plaats op 22 en 23 juni 2019. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan...

In de besluitvormende vergadering van 18 april werd wederom uitvoerig gediscussieerd over het verstrekken van een achtergestelde lening ten behoeve van het project "Eerherstel Slot Schaesberg". Het College van B&W had het voornemen om een achtergestelde lening met uitgestelde aflossingsverplichting aan te gaan met de...

Ter besluitvorming lag slechts één voorstel voor in de besluitvormende vergadering van 28 maart: een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Europaweg-Noord 4. Het voorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het bestaand agrarisch bedrijf op de locatie...

Belangrijkste onderwerp van de besluitvormende raad van 27 februari was de gang van zaken rond het zonnepark in Abdissenbosch.  Zowel het projectplan Zonnepanelenproject Parkstad Limburg alsmede de verordening kredietverstrekking aan burgers bij het zonnepanelenproject kregen de instemming van de raad. Specifiek voor het zonnepark op...

De besluitvormende raadsvergadering van 7 februari was een heel bijzondere, want het was een besloten vergadering (onder geheimhouding). Niet alleen werd over het voorstel gediscussieerd, maar ook over de vraag of geheimhouding wel noodzakelijk was. De raad bevestigde het besluit tot handhaving van geheimhouding in dit...

Op zaterdag 12 januari werd het Cultuurhuis Landgraaf officieel geopend door gedeputeerde Mackus en burgemeester Vlecken. De beide verenigingen Fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerheide en fluit- en tamboerkorps St. Paulus uit Schaesberg hebben gezamenlijk keihard gewerkt om dit kerkgebouw om te toveren in een prachtige cultuurtempel....