GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Vanaf de breuk van CDA met de vorige coalitie zijn de onderhandelingen over een nieuwe coalitie gestart. ALLE partijen waren uitgenodigd, maar alleen CDA, PRO en GBBL wilden meewerken. De verslagen van alle besprekingen, het uiteindelijke coalitieconvenant en de portefeuilleverdeling staan allemaal in dit dossier. De...

De gemeente Landgraaf heeft de provincie Limburg een schrijven doen toekomen betreffende het bezwaar tegen de toepassing van art. 8 Arhi. Het initiatief van gedeputeerde Koopmans om de regie over de herindeling Landgraaf-Heerlen naar zich toe te trekken wordt onrechtmatig geacht. Onderstaande brief is openbaar...

  Tijdens de vergadering van provinciale staten is uiteindelijk besloten de herindelingsvariant Parkstad terug te brengen tot Heerlen-Landgraaf en Brunssum de gelegenheid te geven aan te sluiten hierbij. De gemeente Brunssum heft inmiddels aangegeven geen gebruik van deze gelegenheid te willen maken. Zeer teleurstellend voor gedeputeerde...

Het ging er stevig aan toe in het debat over start Arhi-procedure 6 gemeenten. Uiteindelijk moest gedeputeerde Ger Koopmans genoegen nemen met groen licht voor verder werken aan alleen herindeling Landgraaf-Heerlen. Naast Landgraaf was ook Brunssum goed vertegenwoordigd op de publieke tribune van het provinciehuis,...

Na het feestje op 16 januari in de Overste Hof reed gedeputeerde Ger Koopmans 's nachts naar huis en bedacht dat in de auto dat het goed zou zijn als hij de regie in het herindelingsdossier zou overnemen. Op 24 januari kreeg hij hiervoor de...

Ledenvergadering GBBL in gemeenschapshuis d'r Eck in Rimburg. Onze leden worden bijgepraat door bestuur en fractievoorzitter Andy Dritty over de ontwikkelingen in de Landgraafse gemeenteraad en de gevolgen voor GBBL. Er wordt druk overleg gevoerd met CDA en PRO over een nieuwe coalitie en college...

Op 20 januari kwam er een eind aan de regenboogcoalitie. Nu zal GBBL het voortouw moeten nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Daartoe werden ook de partijen PvdA, Groen Links, SP en VVD uitgenodigd om te bezien of een of meer partijen in...

Deputé Koopmans wil met de Parkstadgemeenten gaan praten, maar Kerkraads burgemeester Jos Som is verre van enthousiast. Op Heerlen na is er weinig animo voor zo'n gesprek over een grote herindeling. ...