GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Op 4 januari vond de nieuwjaarsborrel van GBBL plaats in café d'r Sjutt.. Voorafgaand was er een korte ledenvergadering met als enig agendapunt de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Unaniem kreeg Karel Wolff de steun van de vergadering. Heel veel succes gewenst, Karel.    ...

Op 15 december hield de fractie van GBBL weer een strategiesessie in de Residentie in Abdissenbosch. Er werd teruggeblikt op 2018, maar vooral ook vooruitgeblikt naar de komende jaren. Delano Lankhorst had een en ander keurig georganiseerd.  ...

Zoals wellicht bekend is, werkt GBBL al een aantal jaren mee aan de actie Voedselbank. In een supermarkt kunnen klanten een paar extra boodschappen afgeven, die dan in kratten worden verzameld. Jo Logister regelt alles rond onze deelname bij de Super in Waubach. Dit jaar was...

Ook dit jaar konden vrijwilligers naar de feestavond gaan in Sporthal Strijthagen, waar op 7 december een bont programma werd gepresenteerd. Wethouder Alex Schiffelers verzorgde het openingswoord en bedankte alle vrijwilligers, die in onze maatschappij niet meer gemist kunnen worden.    ...

Onze GBBL wethouders nemen graag deel aan activiteiten, zowel binnen als buiten het raadhuis. Wethouder Freed Janssen met BMX kampioen Laura Smulders tijdens de opening van de nieuwe BMX baan Wethouder Alex Schiffelers tijdens het jaarlijkse ontbijt met een basisschoolklas, ditmaal van Op Gen Hei. Wethouder...

Op 26-10 werd het Bert Janssen Park officieel geopend. Ter nagedachtenis aan deze geliefde oud-burgemeester die in augustus 2017 overleed. https://www.facebook.com/OmroepLandgraaf/videos/1100293943481657/...

Onze wethouders Janssen, Schiffelers en Wilbach nemen graag deel aan activiteiten buiten het raadhuis.  Niet te snel! Ook met 30 kom je er wel! Sinds woensdag pronken aan de Kakertsweg vier prachtige, nieuwe banners. Ze zijn bevestigd aan de lichtmasten en wijzen de weggebruikers erop dat...

Hieronder een selectie van activiteiten buitenshuis waar onze GBBL wethouder Schiffelers bij betrokken was Wethouder Alex Schiffelers nam afgelopen maandag 1/10 deel aan de inloopbijeenkomst voor mantelzorgers in het Burgerhoes. Het thema van de bijeenkomst was 'in gesprek met uw gemeente'. De aanwezigen konden van gedachten...

Na het lange zomerreces begint de politieke activiteit van de raadsleden weer. Diverse fracties zijn uiteraard al een aantal keren bijeen gekomen voor fractie-overleg. GBBL doet dat elke maandagavond. De agendapunten voor de raadsvergaderingen worden dan besproken. De eerste vergadering van de gemeenteraad is 27...