GBBL INTERN

 

 

 

 

 

De gemeente Landgraaf is op zoek naar maximaal 75 huiseigenaren die mee willen doen aan een proef om hun woning energiezuiniger te maken. weer-proef-energie-in-landgraaf-29-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...

Op 22 december vergaderen de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf afzonderlijk om de samenvoeging van Landgraaf en Heerlen te bespreken. protestmanifestatie_22_december...

Ambtenaren van de gemeente Landgraaf mogen zich via de sociale media niet uitlaten over de fusieplannen met Heerlen. vraagtekens-bij-verbod-25-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)  ...

Landgraaf is al twee jaar geen lid meer van Limburg Economic Development (LED). Toch voert LED deze gemeente nog steeds op als deelnemer. landgraaf-heeft-niks-met-led-19-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...

Brunssum en Kerkrade willen niet snel aansluiten bij de fusiegemeenten Heerlen - Landgraaf. De gemeenten staan wel open voor samenwerking. geen-haast-met-fusie-17-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...

Als beide gemeenteraden in januari instemmen met het herindeling van Heerlen en Landgraaf, ontstaat er in Parkstad in ieder geval één stevige gemeente. fuseren-17-11-2016 (Bron:www:Limburger.nl)...

Een historisch besluit. De colleges van Heerlen en Landgraaf sturen aan op herindeling. De nieuwe fusiegemeente zou in één klap de grootste van Limburg kunnen worden. fusie-heerlen-en-landgraaf-nabij-16-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...

De ogen zijn gericht op Kerkrade en Brunssum, nu Heerlen en Landgraaf koersen op herindeling. Vooral Brunssum ligt straks geïsoleerd tussen grote buren. brunssum-kan-nog-instappen-16-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...

Het hoeft niet te verbazen dat ook het expertteam herindeling als "enige oplossing" adviseert. Jan Mans, Wim Hazeu en Wim Deetman brachten vooral zorgen in kaart. "Neem die serieus". neem-zorgen-burger-serieus-16-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...

Prorail en het ministerie van Infrastructuur krijgen de wacht aangezegd. Ze moeten duidelijkheid geven over het goederenvervoer dat momenteel door Landgraaf rijdt. zorgen-zijn-begrijpelijk-12-11-2016 (Bron:www.Limburger.nl)...