GBBL INTERN

 

 

 

 

 

De provincie heeft gisteren 5 miljoen euro vrijgemaakt  voor een proef met gezonde scholen in Landgraaf en Brunssum. Gezonde scholen kunnen beginnen 11-07-2015 (Bron: www.Limburger.nl)  ...

De voedselbank Zuid-Limburg gaat gebukt onder een interne crisis. Het stichtingsbestuur is opgestapt na herhaaldelijke conflicten met het echtpaar dat de voedselbank heeft opgericht en nog steeds runt. Voedselbank gebukt onder interne crisis08-07-2015 (Bron: www.Limburger.nl)...

Landgraaf en Brunssum nemenlanger de tijd om een besluit te nemen over een eventuele ambtelijke fusie. Beslissing ambtelijke fusie later 03-07-2015 (Bron: www.Limburger.nl)...

De tijden dat al het afval op het stort ging of in de verbrandingsoven verdween liggen ver achter ons. In elf jaar gingen we ook in Parkstad van één afvalberg naar steeds meer verschillende bakken en zakken. Wat gebeurt er met dat afval en wat...

Buurtbewoners, bedrijven, gemeentelijk diensten, verenigingen en zorgverleners met elkaar verbinden. Dat is de opzet van het digitale platform Elise dat Landgraaf en Brunssum  begin juli als proef in Ubach over Worms en Treebeek starten. Op Elise ontmoeten wijkbewoners elkaar 01-07-2015 (Bron: www.Limburger.nl)...

Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 juni jl. hebben de leden van GBBL drie nieuwe bestuursleden gekozen. Bekijk de tab bestuur voor meer informatie over de bestuursleden. GBBL Bestuurswissel 25-06-2015  ...

Het afgelopen weekend stond in het teken van de Samenloop voor Hoop. Talloze mensen kwamen in de strijd tegen kanker. Zoals bij een ceremonie in Landgraaf. Dat de vlam nooit zal doven 22-06-2015 (Bron: www.Limburger.nl)...

Burgemeester Luc Winants van Brunssum heeft er nog steeds vertrouwen in dat een ambtelijke fusie tussen zijn gemeente en Landgraaf doorgaat. Nog steeds geloof in ambtelijke fusie 20-06-2015 (Bron: www.Limburger.nl)...