GBBL INTERN

 

 

 

 

 

DISCLAIMER GBBL

GBBL (Kamer van Koophandel: 40189255), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.gbbl.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

GBBL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.gbbl.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

GBBL spant zich in om de inhoud van www.gbbl.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.gbbl.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GBBL.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.gbbl.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.gbbl.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GBBL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

PRIVACY VERKLARING

GBBL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die verstrekt wordt vertrouwelijk wordt behandeld. GBBL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GBBL.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GBBL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

COOKIE POLICY

Een “cookie” is een klein stukje informatie verzonden door een webserver om binnen een internet browser zoals Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox op te slaan zodat dit later teruggelezen kan worden vanuit de internet browser. Dit is nuttig om sommige specifieke informatie door de internet browser te laten onthouden.

Cookies worden door bijna alle website gebruiks voor een verscheidenheid aan doeleinden:

  • Analysis of visitor behaviour (known as ‘analytics’)
  • To personalise pages and remember visitor preferences
  • To manage shopping carts in online stores
  • To track people across web sites and deliver targeted advertising

Persistent Cookies
Google Analytics – We maken hier gebruik van om te weten hoe de website wordt gebruikt om daarmee the gebruikerservaring te verbeteren. Alle informatie wordt anoniem verstuurd.

Cookies verwijderen
De meeste internet browsers staan u toe uw cookies te beheren of te verwijderen via de browser instellingen. Voor meer informatie over cookies, inclusief uitleg hoe deze cookies gezet zijn en hoe deze te beheren of te verwijderen, zie www.allaboutcookies.org