GBBL INTERN

 

 

 

 

 

 

Moties en amendementen

MOTIES

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Ook kan een raadslid met een motie  een afkeuring over iets uitspreken. Als de raad een motie aanneemt, is dit niet bindend. Het is geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de raad(smeerderheid) gedragen politieke uitspraak.

AMENDEMENTEN

Een Amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. De raad heeft de bevoegdheid deze wijziging te laten plaatsvinden, maar alleen bij een raadsmeerderheid. In tegenstelling tot een motie, heeft een amendement een bindend karakter. Het college moet het amendement dan uitvoeren.